Denios Sp. z o.o.

ULICA Słoneczna 26

MIASTO Michałowice

KRAJ Polska

TELEFON +48 22 279 40 00

FAX +48 22 279 40 01

NIP 8361805700

WWW

E-MAIL [email zakodowany]

BRANŻE Logistyka / Magazynowanie Logistyka / Transport bliski Logistyka / Spedycja

Denios jest światowym liderem w produkcji i sprzedaży wyrobów i usług w dziedzinie ochrony środowiska w zakładzie i bhp na stanowisku pracy. Wspieramy klientów z najróżniejszych dziedzin przemysłu i usług, rzemiosła i handlu, a także instytucje publiczne, jak np. ośrodki oświatowe i badawcze, dostarczając zgodne z przepisami produkty, rozwiązania i indywidualne usługi w zakresie postępowania z substancjami niebezpiecznymi. Dzięki innowacyjności umacniamy naszą wiodącą pozycję międzynarodową.

Składowanie materiałów niebezpiecznych w budynku i na otwartej przestrzeni, ogrzewanie, topienie, chłodzenie - technika grzewcza, bezpieczne posługiwanie się materiałami niebezpiecznymi i korzystanie z nich, składowanie butli gazowych i manipulowanie nimi, BHP / osobiste wyposażenie ochronne, wyposażenie dla produkcji i zakładu pracy.