- Jeśli kabel jest przeznaczony do układania na zewnątrz (np. między skrzynką na ulicy i przyłączem domowym), powinien być zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci, czyli z żelowanym ośrodkiem. Jeśli natomiast ma być układany wewnątrz, to powinien być w osłonie bezhalogenowej, która ogranicza podatność na zapalenie się i rozprzestrzenianie płomienia oraz o zmniejszonej emisji dymów. Należy stosować kable kategorii 5, 5e, 6 lub wyższej. Im wyższa kategoria, tym większą przepustowość i lepsza jakość internetu. Do okablowania budynku, tj. układania na stałe, używa się kabla z żyłami jednodrutowymi, do wykonania połączeń ruchomych (np. między komputerem i gniazdkiem przyłączeniowym) powinien być kabel z żyłami linkowymi (tzw. paczkord).