Wiele polskich firm chemicznych świetnie dziś radzi sobie na rynkach międzynarodowych. Mocną stroną rodzimych firm jest najnowocześniejszy park technologiczny i wciąż relatywnie niższe koszty w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Obecność na rynkach międzynarodowych często jest pierwszym krokiem do wejścia także na polski rynek z nowymi produktami. Przykładem może być branża opakowań biodegradowalnych, w której Polska jest potentatem. Firmy, które już dziś sprzedają produkty biodegradowalne na rynkach zachodnich, będą miały przewagę konkurencyjną, kiedy ten trend na dobre wejdzie również do Polski.

Zatem kluczem do sukcesu i dalszego rozwoju jest innowacyjność – rozumiana jako pionierskość w kreowaniu nowych trendów oraz umiejętność znajdowania właściwych partnerów. Nie do przecenienia jest też rola państwowego regulatora, który może wspierać innowacyjne rozwiązania, np. ekologiczne, z korzyścią dla środowiska oraz rodzimych firm chemicznych.