Programy wspierające zarządzanie np. księgowością czy kadrami i płacami zdecydowanie  usprawniają funkcjonowanie firm, przede wszystkim w kontekście zarządzania zasobami informacyjnymi. Idealnym przykładem jest moduł Finanse i Księgowość. Działając w ramach systemu ERP, „potrafi” on zbierać, analizować i katalogować dane z wielu obszarów aktywności firmy, które są rozproszone w różnych miejscach w programie. Po uprzednim posortowaniu i przefiltrowaniu, zostają one odpowiednio otagowane, skatalogowane i usystematyzowane w grupy treści dotyczące danej kwestii (np. analiza kosztów umożliwiająca śledzenie wartości od ogółu do szczegółu). W ten sposób prowadzone są szerokie analizy w zasobach przedsiębiorstwa oraz procesach zachodzących na wielu płaszczyznach jego działalności. Tym samym podejmowanie decyzji operacyjnych i zarządczych jest przeanalizowane, dopracowane i kontrolowane. Usprawnienie to jest odczuwalne nie tylko w dużych korporacjach, ale także małych i średnich przedsiębiorstwach