Najważniejszym trendem jest pogłębiająca się integracja między aplikacjami CAD i CAM (m.in. w obszarach przygotowania dokumentacji warsztatowej oraz zarządzania pomiarami i jakością). Funkcjonalności same w sobie nie ulegają diametralnym zmianom i nie spodziewamy się tu znaczących rewolucji. Pogłębia się też integracja środowiska CAM z aplikacjami trzecimi (zarządzanie narzędziami, przesyłanie danych bezpośrednio na obrabiarki CNC). W znaczący sposób wpłynie to na efektywność projektowania i produkcji części (tzw. Digitalization and Conectivity). Dodatkowo taka sytuacja wymusza coraz większą otwartość na unikalne wymagania klienta, dlatego środowisko CAD/CAM musi być gotowe na wszelkie tego typu zmiany.

Z kolei w obszarze produkcji głównym trendem mającym wpływ na systemy CAD/CAM jest tzw. Additive Manufacturing, czyli wytwarzanie przyrostowe. Uwalnia ono bowiem innowacyjność konstruktorów – kształt końcowego produktu przestaje być dyktowany przez ograniczenia procesów wytwórczych.