Dynamika z początku roku na rynku kablowym zwolniła, ale jest on cały czas w trendzie kilkuprocentowego wzrostu. O tym, jakie są największe wyzwania, przed którymi stoją obecnie producenci kabli i przewodów, wiedzą najlepiej oni sami. Z naszej perspektywy jako dostawcy zauważam trzy elementy, które są wyzwaniem dla producentów, a częściowo i dla całej branży. To m.in. fluktuacja cen miedzi w związku z zawirowaniami na rynkach światowych, olbrzymia konkurencja cenowa pomiędzy producentami kabli i przewodów na rynku polskim oraz potrzeba dostosowania produkcji do wprowadzanych regulacji unijnych dotyczących kabli i przewodów bezhalogenowych oraz niepalnych.