Wielofunkcyjne produkty Hycut, opracowane i wdrożone przez firmę Oemeta, obejmują oleje na bazie estrów, które mogą być używane jako oleje maszynowe, chłodziwa i produkty czyszczące. Wszystkie te produkty są ze sobą kompatybilne. Zatem zastosowanie np. oleju hydraulicznego czy oleju do prowadnic z serii Hycut i chłodziwa z tej samej serii w razie wycieku oleju nie powoduje degradacji chłodziwa. Jedynym efektem jest wzrost stężenia oleju w chłodziwie, co poprawia właściwości smarne emulsji. Oleje maszynowe oparte na tym systemie spełniają wymagane parametry w odniesieniu do ich przeznaczenia (lepkość, gęstość itp.). Wykazują też m.in. dużą odporność na starzenie się i mają znakomite właściwości myjące.