Cloud computing dla procesów zautomatyzowanych w Polsce jest jeszcze we wstępnej fazie rozwoju. Kilka ośrodków pracuje już nad takimi rozwiązaniami, ale argumentem powstrzymującym firmy przed korzystaniem z cloud computingu jest troska o wydajność i bezpieczeństwo danych, wynikająca w dużej mierze z niewiedzy.

Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że wiele firm dysponuje już infrastrukturą pozwalającą na zbieranie danych z warstwy produkcyjnej, ale niestety nie umiemy ich jeszcze w pełni wykorzystać w chmurze. Formuła magazynowania oraz przetwarzania danych w chmurze bezdyskusyjnie jest przyszłością oraz podstawą formuły Industry 4.0.

U podstaw koncepcji Industry 4.0 leży wyznaczenie optymalnego przepływu materiału w procesie produkcyjnym. Optymalny proces to taki, który wykorzystuje wszystkie dostępne środki (ludzi, maszyny, informacje, materiały itp.) w najlepszy możliwy sposób. Kompletne opomiarowanie procesów oraz ich analiza w czasie rzeczywistym pozwala na wyznaczenie optymalnego wykorzystania środków produkcji.

Z naszego doświadczenia wynika, że przytłaczająca liczba podmiotów produkcyjnych w Polsce ciągle nie osiągnęła wystarczającego poziomu automatyzacji procesów, aby sterowanie nimi mogło stać się całkowicie zautomatyzowane. Pomijając przemysł samochodowy i niewielką grupę bardzo wysoko zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych, większość firm ciągle automatyzuje wyłącznie wybrane stanowiska produkcyjne.