Aby zapewnić go na najniższym poziomie, potrzebne są nie tylko bardzo szybkie i wydajne obrabiarki (np. wielowrzecionowe), ale również stabilny i przemyślany proces. Dlatego tak dużym powodzeniem cieszą się rozwiązania obróbki ze zintegrowaną automatyzacją, która dostarczana jest „pod klucz” od jednego dostawcy i zajmuje możliwie najmniejszą powierzchnię. Jak widać, rozwój automatyzacji i cyfryzacji wkracza bardzo energicznie również do polskiego przemysłu. Z tego też powodu nie możemy zaniedbywać szans, jakie daje nam tak szeroko ostatnio wdrażany Przemysł 4.0, jest to bowiem kolejny etap ewolucji pozwalający naszym klientom produkować szybciej, dokładniej i wydajniej. Dlatego każdą nowo instalowaną obrabiarkę warto zintegrować z siecią i czerpać korzyści również z tej funkcjonalności.