Opinie

Magazyny energii ważnym elementem instalacji przemysłowych

Komentarz Krzysztofa Puczko, dyrektora zarządzającego Delta Electronics Poland, na temat wykorzystywania magazynów energii we współczesnych instalacjach przemysłowych.

więcej »
Polska branża chemiczna na międzynarodowych rynkach

Wiele polskich firm chemicznych świetnie dziś radzi sobie na rynkach międzynarodowych.

więcej »
Pomoc w doborze materiałów do izolacji konstrukcji

Ze względu na wysokie temperatury instalacji przemysłowych ewentualne straty ciepła są tu znacznie dotkliwsze niż w przypadku budynków. Dlatego szczególną rolę odgrywa dobór materiału izolacyjnego o odpowiednim współczynniku przewodzenia ciepła i utrzymującego swoje właściwości w czasie.

więcej »
RFID w segregacji odpadów

Technologia zdalnej identyfikacji RFID UHF może zostać wykorzystana w procesie segregacji odpadów do oznaczania pojemników zbiorczych, do których pracownicy wrzucają odpady zebrane z linii sortowniczej.

więcej »
Wzrasta zainteresowanie faktoringiem

Większość firm, które aktywnie zarządzają swoją płynnością, jest zainteresowana usługami faktoringu. W szczególności te o długich cyklach produkcyjnych, czyli wytwarzające maszyny i urządzenia oraz półprodukty przemysłowe.

więcej »
Automatyzacja lekiem na brak specjalistów

W ostatnim czasie obserwujemy w Polsce znaczny wzrost zapotrzebowania na specjalistów w zakresie technologii budowy maszyn: operatorów, technologów i programistów. To m.in. powoduje zwiększone zainteresowanie klientów automatyzacją.

więcej »
Robot – partner

W najbliższym czasie roboty współpracujące będą otwierać nowe możliwości nie tylko na rynku robotyki, ale we wszystkich branżach.

więcej »
Ustawianie narzędzi

Przyrządy ustawczo-pomiarowe dawno już przestały być osobnymi urządzeniami, coraz częściej zaś są niezbędnym ogniwem procesu gromadzenia informacji o narzędziach.

więcej »
Zarządzanie informacją

Systemy RFID to przede wszystkim informacja – kwestią otwartą pozostaje sposób jej wykorzystania.

więcej »
Magazyny energii

Magazyny energii były dotychczas instalowane przez operatorów sieci energetycznych jako element infrastruktury sieci pełniący funkcję rezerwowych źródeł energii. 

więcej »
Nowoczesność na tory

Klaster Luxtorpeda 2.0 to ważna inicjatywa dla rozwoju polskiego sektora transportowego, zarówno w obszarze legislacyjnym, organizacyjnym, jak i finansowym. 

więcej »
Programy wspierające zarządzanie

W jaki sposób programy wspierające zarządzanie np. księgowością czy kadrami i płacami usprawniają funkcjonowanie firm? Czy korzyści z ich wdrożenia zależą od wielkości firmy? Na pytania te odpowiada Michał Mrozkowiak, dyrektor Działu Wdrożeń Systemu ERP Streamsoft Prestiż.

więcej »