Krosglass wciąż inwestuje w najnowocześniejsze tech­nologie. W marcu 2013 r. Krosglass podpisał z konsor­cjum kilku firm europejskich kontrakt obejmujący projekt, wykonanie, całościowy montaż linii do produk­cji mat szklanych oraz jej uruchomienie.

Posiadanie takiej linii produkcyjnej pozwoli uzyskać produkt najwyższej jakości dla wszelkich możliwych gramatur. Umożliwi uzyskanie dwukrotnie lepszej rów­nomierno­ści rozkładu pasm włó­kien w ma­cie, lepszej dystrybucji środka wiążącego tzw. lepiszcza oraz mniejszej chłonności żywicy. Rolki będą większe i ściślej nawinięte, a tego przy automa­tyzacji przetwórstwa klienci szczególnie wymagają.

www.krosglass.pl