Automatyka

Samodzielny pomocnik na produkcji i w magazynie

Bezzałogowe, samojezdne wózki coraz częściej stanowią ważny element wyposażenia zakładów produkcyjnych i magazynów. Zwiększają ich wydajność, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa. Możliwość transportu materiałów lub gotowych produktów ułatwia organizację pracy nie tylko na obszarze jednego zakładu produkcyjnego, ale też pomiędzy oddalonymi od siebie halami.

więcej »
PLC czy DCS – co i kiedy wybrać?

System na bazie sterowników PLC czy może rozproszony system sterowania DCS? Choć różnice między nimi powoli się rozmywają, to odróżnia je przede wszystkim funkcjonalność. Przyjrzyjmy się rozwojowi obu systemów, ich zastosowaniu, cechom charakterystycznym oraz wadom i zaletom.

więcej »
Przemysłowe pompy próżniowe

Próżnia jako źródło energii stanowi, obok elektryczności, gazu ziemnego i wody, jeden z podstawowych elementów procesów technologicznych wykorzystywanych w przemyśle. Jednak jej wytwarzanie i utrzymywanie nastręcza wielu trudności – tym większych, im niższe ciśnienie jest wymagane. 

więcej »
Automatyczne przetwarzanie blach

Oszczędność miejsca, wzrost efektywności i jakości, planowalność procesu oraz możliwość dostosowania systemu lub jego rozbudowy w przypadku zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa – to najważniejsze korzyści płynące z odpowiedniego doboru rozwiązania do automatyzacji procesu przetwarzania blach.

więcej »
Człowiek w komunikacji z maszyną

Panele operatorskie HMI pełnią coraz ważniejszą funkcję w procesach automatyzacji produkcji. Muszą zapewnić możliwość wizualizacji i sterowania danym urządzeniem czy obiektem oraz ich monitorowania. Mają więc ogromny wpływ na wydajność i bezpieczeństwo całego procesu produkcji.

więcej »
Efektywna produkcja komponentów z wykorzystaniem druku 3D

Coraz bardziej widoczna w procesach przemysłowych automatyka pozwala na realizację zindywidualizowanych wymogów konkretnych linii produkcyjnych, wpływa na wzrost wydajności i szybsze wytwarzanie. Coraz istotniejszym jej elementem staje się druk 3D, pozwalający inżynierom przygotowywać projekty poszczególnych komponentów z uwzględnieniem wszystkich aspektów ich funkcjonalności. 

więcej »
Bezpieczeństwo pod stałą kontrolą

Powoli mijają czasy, gdy dla bezpieczeństwa maszyn i urządzeń stosowano proste, pojedyncze przekaźniki, które zwykle realizowały najwyżej kilka funkcji bezpieczeństwa. Obecnie konstruktorzy wybierają bardziej skomplikowane urządzenia programowalne monitorujące zachowanie znacznie większej liczby parametrów.

więcej »
Sterowanie w wersji rozproszonej

Choć rozproszone systemy sterowania znane są od ponad 40 lat, przez długi czas ta technologia pozostawała w cieniu rozwiązań bazujących na sterownikach PLC i oprogramowaniu SCADA. Dziś jednak rozwija się bardzo dynamicznie.

więcej »
Sortowanie z chipem

Technologia radiowej identyfikacji RFID jest dziś powszechnie wykorzystywana do zarządzania logistyką dostaw, ewidencji towaru oraz automatyzacji montażu. Nowym, obiecującym obszarem zastosowania tej metody jest segregacja tworzyw sztucznych na liniach sortowniczych oraz monitorowanie gospodarki odpadami.

więcej »
Nieograniczony dostęp do informacji produkcyjnych

Cyfryzacja to podstawa czwartej ewolucji przemysłowej. Dzięki nowoczesnym narzędziom IT dane z produkcji mogą dziś być na bieżąco gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w celu optymalizacji przebiegu procesu. Krótko mówiąc, cyfryzacja oznacza integrację systemów automatyki z systemami informatycznymi.

więcej »
Cyfrowy bliźniak

Cyfrowe odwzorowanie aktywów, procesów i systemów pozwala znacznie przyspieszyć projektowanie i przygotowanie produkcji oraz skrócić czas testowania nowych wyrobów. Tworzenie cyfrowych bliźniaków (Digital Twins) jest dziś wspierane przez wiele rozwiązań z obszaru tzw. Smart Factory.

więcej »
Szybsze i bardziej kompleksowe pomiary

Mnogość zastosowań, wszechstronność i uniwersalność, szeroka gama rozmiarów, wysoka wydajność, spora precyzja pomiarów – wszystko to sprawia, że współrzędnościowe maszyny pomiarowe nie tylko są coraz chętniej wykorzystywane w różnych procesach, ale też podlegają ciągłej i dynamicznej ewolucji w celu zwiększania ich funkcjonalności i zakresu aplikacji.

więcej »