Automatyka

Uczenie głębokie a widzenie maszynowe 

Tempo rozwoju techniki, do jakiego doszło w ostatnim dziesięcioleciu, zapiera dech w piersiach. Od urządzeń mobilnych, big data, sztucznej inteligencji (SI) i internetu rzeczy po robotykę, blockchain, druk 3D i widzenie maszynowe – przemysł przebojem wkroczył w erę transformacji.

więcej »
Technologia RFID a kody kreskowe

Od lat jedną z najpopularniejszych metod agregowania informacji o towarze są kody kreskowe. Zawierają one szereg danych – od daty i miejsca produkcji po przeznaczenie i sposób magazynowania wyrobów. Od pewnego czasu jednak mają silną konkurencję w technologii RFID. Czy jest ona w stanie całkowicie zastąpić tradycyjne kody kreskowe?

więcej »
Precyzyjna i bezbłędna identyfikacja elementów wypalanych plazmą na każdym etapie produkcji i montażu 

Żyjemy w czasach postępującej automatyzacji, która obejmuje praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu. Współczesnym przedsiębiorcom zależy na uzyskaniu jak największej jakości i powtarzalności produkcji, przy jednoczesnym zwiększeniu jej wydajności. Coraz większy stopień skomplikowania produktów, ich różnorodność oraz rosnące wymagania klientów wymuszają konieczność zapewnienia skutecznej identyfikacji detali wyciętych na przecinarkach plazmowych oraz ich odpowiedniego oznakowania celem przygotowania pod dalsze procesy produkcyjne.

więcej »
Napędy liniowe - precyzja i dynamika

Napędy liniowe sprawdzają się w maszynach o dużej wydajności, czyli tam, gdzie rozwiązania bazujące na silnikach wieloobrotowych nie są w stanie zagwarantować dużej dynamiki i precyzji ruchu. I choć nie zawsze wydają się one naturalnym wyborem, to często są jedynym słusznym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy mówimy o transporcie wewnątrzmaszynowym, zrobotyzowanych stanowiskach bądź maszynach pakujących.

więcej »
Robot zintegrowany z obrabiarką

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do widoku robota obsługującego centrum obróbcze, jednak potencjał wykorzystania jednostek robotycznych w przemyśle wytwórczym jest dużo większy i obejmuje także procesy stricte obróbcze, jak czyszczenie, nakładanie powłok czy wiercenie otworów. Aby go odpowiednio wykorzystać, konieczna jest jednak pełna integracja robota z obrabiarką realizowana za pomocą wspólnej platformy software’owej.

więcej »
Skrócenie czasu przezbrojenia

Skrócenie czasu przezbrojenia to wymóg, któremu starają się sprostać szczególnie firmy z branży obróbki metalu. Trend ten wynika m.in. z coraz częstszych zleceń na realizację produkcji jednostkowej. Park maszynowy musi być dostosowany do zmieniających się potrzeb klientów i charakteryzować się elastycznością. Właściwy dobór elementów mocujących narzędzia pozwoli szybko przezbroić zarówno maszynę, jak i elementy obrabiane.

więcej »
Przemysł 4.0 – czyli jak pogodzić automatyzację z pracą ludzi?

Od 2000 r. gwałtownie przyspieszył postęp technologiczny w życiu codziennym. Niecałe dziesięć lat później pojawiła się koncepcja Przemysł 4.0 – mająca na celu jak najbardziej efektywną integrację pracy człowieka i maszyny. Idea ta wciąż się rozwija. Takiego postępu nie da się zatrzymać… ale czy ma on swoje konsekwencje? Przede wszystkim zaczęły padać pytania, gdzie w tym wszystkim znajdą swoje miejsce pracownicy. Specjaliści twierdzą, że technologia nie jest w stanie całkowicie zastąpić pracy ludzkich rąk i umysłów.

więcej »
Ramiona pomiarowe – ugruntowana pozycja w przemyśle

Produkcja form, narzędzi i tłoczników, przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy – to tylko wybrane przykłady obszarów intensywnie wykorzystujących ramiona pomiarowe. Inwestycja w takie urządzenie wynika z potrzeby ciągłego doskonalenia jakości wyrobów i z dążenia do poprawy warunków pracy personelu.

więcej »
Night Train FMS, czyli elastyczny system produkcyjny

Coraz częstszym wymaganiem stawianym przed producentami jest zapewnienie optymalnej technologii dla dynamicznie i często zmieniających się potrzeb produkcyjnych. Dzisiejsza strategia produkcji komponentów powinna więc opierać się na dwóch kluczowych aspektach – oszczędności czasu i miejsca oraz elastyczności względem zmian.

więcej »
Jak w dwóch krokach zmniejszyć zużycie energii w zakładzie produkcyjnym

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się znaczący postęp w obszarze związanym z efektywnością energetyczną. Jest to szczególnie widoczne w zakładach produkcyjnych, gdzie z roku na rok rośnie świadomość konieczności ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa coraz chętniej podejmują działania mające na celu redukcję jej kosztów oraz pozyskanie środków na modernizację istniejących napędów, by stały się bardziej efektywne energetycznie.

więcej »
Wagi przemysłowe: nie tylko do ważenia

Do standardowego wyposażenia hurtowni, magazynów i każdej hali produkcyjnej czy fabryki należą wagi przemysłowe. Obecnie są to najczęściej urządzenia elektroniczne, co wynika z wielu czynników, m.in. dążenia do automatyzacji i zwiększenia precyzji pomiarów. 

więcej »
Samodzielny pomocnik na produkcji i w magazynie

Bezzałogowe, samojezdne wózki coraz częściej stanowią ważny element wyposażenia zakładów produkcyjnych i magazynów. Zwiększają ich wydajność, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa. Możliwość transportu materiałów lub gotowych produktów ułatwia organizację pracy nie tylko na obszarze jednego zakładu produkcyjnego, ale też pomiędzy oddalonymi od siebie halami.

więcej »