Automatyka

Dobór sterownika PLC

Sterowniki PLC szybko zyskały przewagę nad klasycznymi układami przekaźnikowo-stycznikowymi. Od momentu ich wynalezienia na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku systematycznie zwiększała się ich rola i możliwości, co sprawiło, że stały się podstawą funkcjonowania zautomatyzowanego przemysłu.

więcej »
Serwonapędy w systemach DCS

Najbardziej charakterystyczną cechą rozproszonych systemów sterowania jest brak centralnej jednostki sterującej pracą systemu, co bezpośrednio przekłada się na jego wysoką skalowalność – ograniczoną jedynie potrzebami aplikacji i… miejscem w szafie sterowniczej. Aby zniwelować wpływ tego ostatniego czynnika, producenci systemów napędowych opracowali serwonapędy przeznaczone dla systemów DCS, które wymagają minimalnej przestrzeni w szafie sterowniczej, a niekiedy nie potrzebują jej w ogóle.

więcej »
Automatyzacja identyfikacji obwodów drukowanych w liniach SMT 

Poznaj kompletne i niezawodne rozwiązanie do etykietowania obwodów drukowanych firmy BRADY, które umożliwia automatyzację zadań identyfikowalności i inteligentne generowanie danych na liniach produkcyjnych montażu powierzchniowego. Zobacz infografikę i poznaj praktyczne możliwości integracji zautomatyzowanej identyfikacji płytek drukowanych.

więcej »
Czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje fabryki?

Wydajność na niespotykanym dotychczas poziomie i nowy wymiar współpracy między ludźmi a maszynami – takie mają być główne efekty popularyzacji sztucznej inteligencji w przemyśle. W najbliższych latach ma ona znacząco przyczynić się do rozwoju branż wytwórczych.

więcej »
Uczenie głębokie a widzenie maszynowe 

Tempo rozwoju techniki, do jakiego doszło w ostatnim dziesięcioleciu, zapiera dech w piersiach. Od urządzeń mobilnych, big data, sztucznej inteligencji (SI) i internetu rzeczy po robotykę, blockchain, druk 3D i widzenie maszynowe – przemysł przebojem wkroczył w erę transformacji.

więcej »
Technologia RFID a kody kreskowe

Od lat jedną z najpopularniejszych metod agregowania informacji o towarze są kody kreskowe. Zawierają one szereg danych – od daty i miejsca produkcji po przeznaczenie i sposób magazynowania wyrobów. Od pewnego czasu jednak mają silną konkurencję w technologii RFID. Czy jest ona w stanie całkowicie zastąpić tradycyjne kody kreskowe?

więcej »
Precyzyjna i bezbłędna identyfikacja elementów wypalanych plazmą na każdym etapie produkcji i montażu 

Żyjemy w czasach postępującej automatyzacji, która obejmuje praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu. Współczesnym przedsiębiorcom zależy na uzyskaniu jak największej jakości i powtarzalności produkcji, przy jednoczesnym zwiększeniu jej wydajności. Coraz większy stopień skomplikowania produktów, ich różnorodność oraz rosnące wymagania klientów wymuszają konieczność zapewnienia skutecznej identyfikacji detali wyciętych na przecinarkach plazmowych oraz ich odpowiedniego oznakowania celem przygotowania pod dalsze procesy produkcyjne.

więcej »
Napędy liniowe - precyzja i dynamika

Napędy liniowe sprawdzają się w maszynach o dużej wydajności, czyli tam, gdzie rozwiązania bazujące na silnikach wieloobrotowych nie są w stanie zagwarantować dużej dynamiki i precyzji ruchu. I choć nie zawsze wydają się one naturalnym wyborem, to często są jedynym słusznym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy mówimy o transporcie wewnątrzmaszynowym, zrobotyzowanych stanowiskach bądź maszynach pakujących.

więcej »
Robot zintegrowany z obrabiarką

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do widoku robota obsługującego centrum obróbcze, jednak potencjał wykorzystania jednostek robotycznych w przemyśle wytwórczym jest dużo większy i obejmuje także procesy stricte obróbcze, jak czyszczenie, nakładanie powłok czy wiercenie otworów. Aby go odpowiednio wykorzystać, konieczna jest jednak pełna integracja robota z obrabiarką realizowana za pomocą wspólnej platformy software’owej.

więcej »
Skrócenie czasu przezbrojenia

Skrócenie czasu przezbrojenia to wymóg, któremu starają się sprostać szczególnie firmy z branży obróbki metalu. Trend ten wynika m.in. z coraz częstszych zleceń na realizację produkcji jednostkowej. Park maszynowy musi być dostosowany do zmieniających się potrzeb klientów i charakteryzować się elastycznością. Właściwy dobór elementów mocujących narzędzia pozwoli szybko przezbroić zarówno maszynę, jak i elementy obrabiane.

więcej »
Przemysł 4.0 – czyli jak pogodzić automatyzację z pracą ludzi?

Od 2000 r. gwałtownie przyspieszył postęp technologiczny w życiu codziennym. Niecałe dziesięć lat później pojawiła się koncepcja Przemysł 4.0 – mająca na celu jak najbardziej efektywną integrację pracy człowieka i maszyny. Idea ta wciąż się rozwija. Takiego postępu nie da się zatrzymać… ale czy ma on swoje konsekwencje? Przede wszystkim zaczęły padać pytania, gdzie w tym wszystkim znajdą swoje miejsce pracownicy. Specjaliści twierdzą, że technologia nie jest w stanie całkowicie zastąpić pracy ludzkich rąk i umysłów.

więcej »
Cyfryzacja gwarantuje nowe możliwości w automatyzacji produkcji

Zmiana w świecie produkcji, będąca obecnie tematem gorącej dyskusji w ramach cyfryzacji i Przemysłu 4.0, jest już wyraźnie zauważalna w codziennym życiu. Produkty z sektora dóbr konsumpcyjnych wykonywane na zamówienie nie są już niczym niezwykłym, co pokazuje, że można w prosty sposób połączyć produkcję z końcowym użytkownikiem za pomocą odpowiednich łańcuchów logistycznych.

więcej »