Automatyka

Skrócenie czasu przezbrojenia

Skrócenie czasu przezbrojenia to wymóg, któremu starają się sprostać szczególnie firmy z branży obróbki metalu. Trend ten wynika m.in. z coraz częstszych zleceń na realizację produkcji jednostkowej. Park maszynowy musi być dostosowany do zmieniających się potrzeb klientów i charakteryzować się elastycznością. Właściwy dobór elementów mocujących narzędzia pozwoli szybko przezbroić zarówno maszynę, jak i elementy obrabiane.

więcej »
Przemysł 4.0 – czyli jak pogodzić automatyzację z pracą ludzi?

Od 2000 r. gwałtownie przyspieszył postęp technologiczny w życiu codziennym. Niecałe dziesięć lat później pojawiła się koncepcja Przemysł 4.0 – mająca na celu jak najbardziej efektywną integrację pracy człowieka i maszyny. Idea ta wciąż się rozwija. Takiego postępu nie da się zatrzymać… ale czy ma on swoje konsekwencje? Przede wszystkim zaczęły padać pytania, gdzie w tym wszystkim znajdą swoje miejsce pracownicy. Specjaliści twierdzą, że technologia nie jest w stanie całkowicie zastąpić pracy ludzkich rąk i umysłów.

więcej »
Ramiona pomiarowe – ugruntowana pozycja w przemyśle

Produkcja form, narzędzi i tłoczników, przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy – to tylko wybrane przykłady obszarów intensywnie wykorzystujących ramiona pomiarowe. Inwestycja w takie urządzenie wynika z potrzeby ciągłego doskonalenia jakości wyrobów i z dążenia do poprawy warunków pracy personelu.

więcej »
Night Train FMS, czyli elastyczny system produkcyjny

Coraz częstszym wymaganiem stawianym przed producentami jest zapewnienie optymalnej technologii dla dynamicznie i często zmieniających się potrzeb produkcyjnych. Dzisiejsza strategia produkcji komponentów powinna więc opierać się na dwóch kluczowych aspektach – oszczędności czasu i miejsca oraz elastyczności względem zmian.

więcej »
Jak w dwóch krokach zmniejszyć zużycie energii w zakładzie produkcyjnym

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się znaczący postęp w obszarze związanym z efektywnością energetyczną. Jest to szczególnie widoczne w zakładach produkcyjnych, gdzie z roku na rok rośnie świadomość konieczności ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa coraz chętniej podejmują działania mające na celu redukcję jej kosztów oraz pozyskanie środków na modernizację istniejących napędów, by stały się bardziej efektywne energetycznie.

więcej »
Wagi przemysłowe: nie tylko do ważenia

Do standardowego wyposażenia hurtowni, magazynów i każdej hali produkcyjnej czy fabryki należą wagi przemysłowe. Obecnie są to najczęściej urządzenia elektroniczne, co wynika z wielu czynników, m.in. dążenia do automatyzacji i zwiększenia precyzji pomiarów. 

więcej »
Samodzielny pomocnik na produkcji i w magazynie

Bezzałogowe, samojezdne wózki coraz częściej stanowią ważny element wyposażenia zakładów produkcyjnych i magazynów. Zwiększają ich wydajność, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa. Możliwość transportu materiałów lub gotowych produktów ułatwia organizację pracy nie tylko na obszarze jednego zakładu produkcyjnego, ale też pomiędzy oddalonymi od siebie halami.

więcej »
PLC czy DCS – co i kiedy wybrać?

System na bazie sterowników PLC czy może rozproszony system sterowania DCS? Choć różnice między nimi powoli się rozmywają, to odróżnia je przede wszystkim funkcjonalność. Przyjrzyjmy się rozwojowi obu systemów, ich zastosowaniu, cechom charakterystycznym oraz wadom i zaletom.

więcej »
Przemysłowe pompy próżniowe

Próżnia jako źródło energii stanowi, obok elektryczności, gazu ziemnego i wody, jeden z podstawowych elementów procesów technologicznych wykorzystywanych w przemyśle. Jednak jej wytwarzanie i utrzymywanie nastręcza wielu trudności – tym większych, im niższe ciśnienie jest wymagane. 

więcej »
Automatyczne przetwarzanie blach

Oszczędność miejsca, wzrost efektywności i jakości, planowalność procesu oraz możliwość dostosowania systemu lub jego rozbudowy w przypadku zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa – to najważniejsze korzyści płynące z odpowiedniego doboru rozwiązania do automatyzacji procesu przetwarzania blach.

więcej »
Człowiek w komunikacji z maszyną

Panele operatorskie HMI pełnią coraz ważniejszą funkcję w procesach automatyzacji produkcji. Muszą zapewnić możliwość wizualizacji i sterowania danym urządzeniem czy obiektem oraz ich monitorowania. Mają więc ogromny wpływ na wydajność i bezpieczeństwo całego procesu produkcji.

więcej »
Efektywna produkcja komponentów z wykorzystaniem druku 3D

Coraz bardziej widoczna w procesach przemysłowych automatyka pozwala na realizację zindywidualizowanych wymogów konkretnych linii produkcyjnych, wpływa na wzrost wydajności i szybsze wytwarzanie. Coraz istotniejszym jej elementem staje się druk 3D, pozwalający inżynierom przygotowywać projekty poszczególnych komponentów z uwzględnieniem wszystkich aspektów ich funkcjonalności. 

więcej »