Cięcie i spawanie

Materiały przyszłości w procesie cięcia

Budownictwo, lotnictwo i astronautyka, transport kołowy i szynowy, biomedycyna, produkcja części maszyn, urządzeń i wyrobów sprzętu sportowego – to tyko kilka obszarów, w których wykorzystuje się materiały kompozytowe. Ze względu na ich coraz powszechniejsze użycie opracowywane są nie tylko nowe kombinacje materiałów, ale i nowe technologie cięcia.

więcej »
Twarde tworzywa sztuczne – wyzwanie dla obróbki

Dwie wiodące metody cięcia twardych tworzyw sztucznych to cięcie przy użyciu lasera CO2 i cięcie z wykorzystaniem strugi wodnej

więcej »
Łączenie blach przez prasowanie na zimno

Łączenia blach bez użycia łączników, tzw. klinczing, jest metodą skuteczną i od niedawna stosowaną na masową skalę.

więcej »
Wysokowydajne spawanie

Każde znaczące skrócenie czasu spajania wpływa na obniżenie kosztów oraz dotrzymanie terminów realizacji zleceń.

więcej »
Pokonać przeciwności – laserowe spawanie miedzi

Dynamiczne ruchy oscylacyjne wiązki laserowej pozwalają pokonać dotychczasowe trudności właściwe dla laserowego spawania miedzi, a tym samym zwiększają stabilność i powtarzalność tego procesu, otwierając nowe możliwości jego zastosowania.

więcej »
Światłowód z potencjałem

Lasery fiber mogą być z powodzeniem stosowane zarówno w procesach cięcia i spawania, jak również zgrzewania, lutowania, grawerowania i znakowania. Są one nie tylko uniwersalne, ale także energooszczędne, wysokosprawne i bezawaryjne.

więcej »
Zgrzewanie połączeń mieszanych impulsem magnetycznym

W wielu kluczowych branżach, np. elektrotechnice, miedź jest gwarantem wykonalności połączeń. Jej wadą jest jednak wysoki koszt i duża waga. Dlatego poszukuje się alternatyw w postaci elementów hybrydowych o pożądanych właściwościach. Wymagają one jednak zastosowania odpowiedniej techniki łączenia, która będzie jednocześnie szybka i oszczędna pod względem ilości zużytego materiału.

więcej »
Spawanie laserowe lekkich konstrukcji aluminiowych

Lekkie konstrukcje to istotny czynnik w procesach „przełomu energetycznego”, redukcji emisji gazów i oszczędzania zasobów naturalnych. Efektywne zastosowanie zasad tworzenia lekkich konstrukcji jest jednak możliwe tylko z metodami łączenia dopasowanymi do konkretnych materiałów.

więcej »
Laserowa obróbka materiałów kompozytowych

Kompozyty z włóknem węglowym cenione są za wytrzymałość i niewielki ciężar, a ich wykorzystanie w wielu gałęziach przemysłu stale rośnie, a dobrym i ekonomicznym narzędziem do kształtowania kompozytów wzmacnianych włóknem karbonowym jest promień lasera.

więcej »
Gwarantowana wysoka jakość spoiny

Spawanie metodą TIG jest uznawane przez wielu specjalistów za najlepszą obecnie metodę spawania, przewyższającą metody MIG/MAG oraz MMA.

więcej »
Spawanie na zimno

Cold Metal Transfer (CMT) to odmiana spawania MIG/MAG, w której ciepło wprowadzone do spawanych elementów jest o wiele niższe w porównaniu z najczęściej stosowaną metodą spawania łukiem zanurzonym.

więcej »
STAR WARS w warsztacie laserowym

Remote Weldig to technologia spawania laserowego z zastosowaniem skanerów, która łączy w sobie szybkie prowadzenie wiązki laserowej dużej mocy o pierwszorzędnej jakości z możliwością ogniskowania wiązki w dużym polu pracy.

więcej »