Formowanie

Mniejsze zużycie energii, większa produktywność

Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Polsce wynosi 3,5 mln rocznie, natomiast obroty sięgają już 80 mld zł. Branża stale się rozwija, a coraz istotniejszym trudnością jest jej negatywny wpływ na środowisko. Ważną rolę odgrywa poszukiwanie sposobów na obniżenie emisji CO₂ oraz kosztów zużycia energii.

więcej »
Automaty gnące, czyli efektywne metody gięcia blachy

Jednym z najczęściej spotykanych procesów obróbki blachy tuż obok cięcia i wykrawania, jest gięcie wzdłuż ustalonych krawędzi. Nierzadko wymaga się od tej operacji niezwykłej precyzji i powtarzalności wykonania kolejnych sztuk. Warto przyjrzeć się różnym technikom gięcia blachy, w tym rodzinie automatycznych centrów gnących Prima Power.

więcej »
Termoformowanie coraz bardziej zaawansowane

Postępująca automatyzacja procesu termoformowania, wykorzystywanie nowoczesnych technik (np. twin sheet) i dodatkowych elementów wyposażenia, zmniejszanie gabarytów maszyn, a do tego poprawa efektywności energetycznej – to tylko niektóre zmiany, jakim poddawane są termoformierki, aby sprostać coraz większym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości produktu z tworzywa sztucznego.

więcej »
Gięcie blach bez tajemnic

Gięcie należy do podstawowych procesów obróbczych stosowanych w sektorze przetwórstwa metali. Realizując operacje gięcia, szczególną uwagę należy zwrócić na właściwości fizyczne materiału, gdyż to właśnie one determinują wyniki tego procesu i wybór urządzenia obróbczego. Przyjrzyjmy się bliżej tej interesującej technice wytwarzania.

więcej »
Gięcie rur o skomplikowanych kształtach

Metoda obróbki mechanicznej, jaką jest gięcie rur, ma na celu odkształcenie plastyczne odcinka rury i nadanie mu odpowiedniego kształtu przestrzennego. Z tego typu usług korzystają różne branże – od budownictwa i motoryzacji, poprzez przemysł maszynowy, hydrauliczny, po petrochemię i sektor wydobywczy. Bez względu na przeznaczenie takiego elementu wyzwaniem jest gięcie w celu uzyskania rury o skomplikowanym kształcie przestrzennym.

więcej »
Idealnie prosta blacha

Skracają czas prostowania pojedynczych detali, zapewniając wyższą jakość montażu lub spawania. Prostowarki do blach to zaawansowane rozwiązania, które przyczyniają się do bardziej efektywnej produkcji wszędzie tam, gdzie szczególne znaczenie mają idealne kształty elementów z blachy.

więcej »
Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych

Technologia formowania wtryskowego należy do najpowszechniejszych metod wykorzystywanych w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Pozwala uzyskać gotowe elementy o praktycznie dowolnym kształcie. Dlatego też chętnie sięgają po nią producenci nie tylko zabawek dla dzieci i sprzętu medycznego, ale też podzespołów dla branży motoryzacyjnej bądź lotniczej.

więcej »
Walka z trudną powierzchnią

Wpływ nieciągłości geometrycznych obrabianych przedmiotów na zużycie narzędzi skrawających jest niebagatelny. Otwory czy rowki wpustowe obecne na powierzchni elementów skutkują znacznie szybszym ścieraniem się ostrza noża, a w dalszym etapie mogą doprowadzić do całkowitego jego zużycia.

więcej »
Większe potrzeby – doskonalsze metody

Coraz większe wymagania użytkowników maszyn do formowania i kształtowania blach są dla producentów takich maszyn sporym wyzwaniem. Podczas ich projektowania i produkcji nacisk kładzie się dziś przede wszystkim na jakość, dokładność i szybkość procesów obróbczych. Istotne znaczenie ma też kwestia optymalizacji kosztów i ochrona środowiska.

więcej »
Frezowanie płaszczyzn

Frezowanie stanowi, obok toczenia, jedną z najpowszechniejszych technik obróbki skrawaniem. Służy do obróbki płaszczyzn, rowków, powierzchni kształtowych i obróbki obwiedniowej. Stosowane narzędzia – frezy – są narzędziami wieloostrzowymi, wykonywanymi jako monolityczne lub z wykorzystaniem płytek skrawających. 

więcej »
Technologia odlewania rotacyjnego tworzyw sztucznych

Technika odlewania rotacyjnego pozwala na wytwarzanie elementów o bardzo dużych wymiarach i masie, co jest niemożliwe przy wtryskiwaniu lub wytłaczaniu z rozdmuchiwaniem.

więcej »
RIM – forma niemal doskonała

Zastosowanie technologii RIM sprawia, że wytworzone z żywic poliuretanowych elementy cechują się wysokimi parametrami technicznymi i wyjątkowymi walorami wizualnymi.

więcej »