Produkcja mechaniczna

Gięcie w każdej skali

W wielu branżach nieodzownym elementem obróbki mechanicznej jest proces gięcia, polegający na trwałej zmianie krzywizn obrabianego elementu. Dobranie odpowiednich parametrów procesu (mocy urządzenia i stopnia zgięcia) decyduje o wytrzymałości materiału.

więcej »
Innowacyjne narzędzie do szybkiego łączenia metalu z tworzywem

Naukowcy z Instytutu im. Fraunhofera w Dreźnie zaprezentowali nowatorski tłocznik, który – zintegrowany z istniejącą linią produkcyjną – umożliwia szybkie łączenie elementów z metali i tworzyw sztucznych. Czy nowe narzędzie zrewolucjonizuje procesy produkcyjne w sektorze automotive i AGD?

więcej »
Rozpędzona obróbka

W związku z intensywnym rozwojem technologii także możliwości maszyn obróbczych są stale zwiększane. Zakres ich funkcjonalności się rozszerza, wzrasta ich „inteligencja”, skraca się czas obróbki. Jak długo da się jeszcze podnosić poprzeczkę?

więcej »
Stabilne mocowania

Producenci systemów mocowania stoją przed wyzwaniem zwiększania ich możliwości w odpowiedzi na konieczność mocowania elementów o nierównych, zaokrąglonych lub zakrzywionych kształtach. Niezależnie od tego, czy mowa o spawaniu, cięciu czy innego rodzaju obróbce – nowe technologie pozwalają na pracę z elementami o trójwymiarowej geometrii.

więcej »
Wpływ uwarunkowań technologicznych przy frezotoczeniu na jakość powierzchni

Obróbka skrawaniem części osiowosymetrycznych najczęściej następuje poprzez toczenie, a następnie – w przypadku zwiększonych wymagań w zakresie dokładności kształtowo-wymiarowej – szlifowanie. Takie klasyczne ujęcie procesu technologicznego jest jednak trudne do realizacji, gdy materiał obrabianego elementu niekorzystnie wpływa na jakość obrobionej powierzchni. Ciekawą alternatywą w takiej sytuacji jest frezotoczenie.

więcej »
Co wpływa na wydajność i jakość obróbki

Żywotność maszyn, mocowanie i wyważanie narzędzi, automatyzacja załadunku i wyładunku, chłodzenie, zwiększanie liczby głowic i osi obróbki czy wreszcie systemy sterowania – to tylko niektóre parametry procesu, które wpływają na wydajność i jakość obróbki we współczesnych maszynach do obróbki metali.

więcej »
Jedno centrum – wiele akcji

Cechy współczesnych procesów produkcyjnych wymagają tworzenia rozwiązań kompleksowych i wielozadaniowych. Przed producentami stoi bowiem wiele wyzwań: wytwarzanie jednostkowe i małoseryjne, zamówienia z krótkim czasem oczekiwania na produkt czy wreszcie coraz wyższe wymagania względem jakości. Sprostać temu mogą tzw. maszyny kombinowane, oferujące wiele funkcji w jednym urządzeniu.

więcej »
Precyzyjne podawanie chłodziwa

W przemysłowych procesach produkcji elementów i części istotną rolę odgrywają różne techniki usuwania materiału, głównie metalu, które wiążą się z generowaniem dużej ilości ciepła negatywnie wpływającego na narzędzia i wykonywany detal. Dlatego też wciąż poszukuje się efektywnych metod na skuteczne odprowadzenie ciepła z miejsca obróbki, np. poprzez precyzyjne podawanie cieczy chłodzących.

więcej »
Frezotoczenie jako alternatywa dla toczenia

Do zalet frezotoczenia należą m.in.: wysoka jakość obrobionej powierzchni, tworzenie krótkich wiórów, które ułatwiają zautomatyzowanie procesu, niewielkie nagrzewanie części obrabianej, duża wydajność obróbki, większa – w porównaniu do toczenia – trwałość narzędzia i mniejsza energochłonność, a także ekonomiczna obróbka dużych i ciężkich przedmiotów. Jednak uzyskanie pożądanych efektów jest tu uwarunkowane znajomością wpływu wielu czynników na proces. Ogólnie można je podzielić na kilka grup: związane z obrabiarką, z warunkami przebiegu procesu i z narzędziem skrawającym. Od nich bezpośrednio zależą wydajność procesu, jakość powierzchni obrobionej, dokładność kształtowo-wymiarowa i postać tworzonego wióra.

więcej »
Mycie przemysłowe – wiele metod, ten sam cel

Zabrudzenia obrabianych detali bądź elementów maszyn, urządzeń czy linii produkcyjnych to nieunikniona część niemal każdego procesu wytwórczego. Ponieważ od czystości poszczególnych składników zależy w dużej mierze jakość i trwałość finalnego produktu, bardzo ważnym etapem produkcyjnym powinna być faza mycia. W zastosowaniach przemysłowych wykorzystuje się różne techniki czyszczenia produktów, których dobór zależy od czyszczonej powierzchni i rodzaju zabrudzenia.

więcej »
Gładko, bez zadziorów – technika gratowania

W wyniku procesów obróbczych powstają zadziory, zwane także gratami, czyli niewielkie ostre fragmenty, które niebezpiecznie wystają poza krawędzie. Pozbycie się ich z detalu jest konieczne ze względów technologicznych i eksploatacyjnych, a także z powodów bezpieczeństwa.

więcej »
Frezarka, ploter, grawerka - czyli co?

Zadania frezarki, plotera frezującego i grawerki zazwyczaj są podobne, jednak maszyny te mają sporo odmiennych cech. Przyjrzyjmy się z bliska, na czym polegają różnice i w jakich zastosowaniach urządzenia te sprawdzą się najlepiej.

więcej »