Produkcja mechaniczna

Skuteczne sposoby na mgłę olejową

Mgła olejowa, powstająca w wyniku zanieczyszczenia powietrza mieszaninami wody i oleju w trakcie procesów wytwórczych, stwarza szkodliwe warunki pracy dla ludzi i wywołuje zagrożenie pożarowe. Z kolei jej osadzanie się na urządzeniach i obwodach elektronicznych może być przyczyną awarii, co wymusza przerwanie produkcji i powoduje kosztowne przestoje.

więcej »
Nowe narzędzia ze złomu węglików spiekanych

Nawet narzędzia z węglików spiekanych mają określoną żywotność, po której osiągnięciu dalsze ostrzenie nie przynosi już optymalnych rezultatów. Dawniej trafiały one na złom. Dziś – dzięki pilotażowemu projektowi ich odzyskiwania – można je ponownie wykorzystać jako surowiec do produkcji nowych narzędzi z węglików spiekanych.

więcej »
Maszyny do obróbki blach

Choć współcześnie jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju w różnych dziedzinach produkcji przemysłowej, w tym m.in. w zakresie wykorzystywanych materiałów, to cały czas niesłabnącą pozycję w licznych gałęziach przemysłu utrzymują różnego rodzaju blachy. A ponieważ wymagania co do finalnych produktów nieprzerwanie rosną, siłą rzeczy wymusza to zmiany w stosowanych technologiach oraz w ofercie dostępnych na rynku maszyn i narzędzi wykorzystywanych do obróbki blachy.

więcej »
Obrabiarka na życzenie

Obrabiarki specjalne, tworzone ściśle według potrzeb klienta, powoli stają się standardem w ofercie producentów. Klientom zależy bowiem na maszynach nie tylko nowoczesnych i sterowanych elektronicznie, ale też uwzględniających specyfikę pracy, jaką mają wykonywać, oraz warunki, w jakich odbywa się proces.

więcej »
Nowe metody obróbki wewnętrznej

Przełomowa metodę toczenia wewnętrznego obiecuje firma Sandvik Coromant, która wprowadza do asortymentu głowicę CoroTurn Prime SL. Głowica może być wykorzystana wszędzie tam, gdzie wykonuje się obróbkę w otworach o średnicy powyżej 90 mm (3.5 cala), na wysięgach o długości do 8-10 krotności średnicy.

więcej »
Lutowanie laserowe w produkcji wielkoseryjnej

Wraz z miniaturyzacją obrabianych komponentów oraz postępem w rozwoju nowych materiałów, często cechujących się większą wrażliwością na wysokie temperatury, lutowanie laserowe coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, oferując możliwość łatwej automatyzacji i dużą dostępność niezależnie od kształtu detali. Szczególnie istotną rolę odgrywa ono w procesach produkcji wielkoseryjnej wymagających ograniczenia strefy wpływu ciepła i precyzyjnego sterowania podawaniem spoiwa, np. w sektorze motoryzacyjnym oraz w produkcji elektroniki i optoelektroniki.

więcej »
Laser znaczy wszystko

Świetnie sprawdza się w znakowaniu i grawerowaniu niemal wszystkich materiałów, począwszy od metali i aluminium, przez drewno, papier i skórę, aż po tworzywa sztuczne. Laser – mimo wysokich kosztów inwestycyjnych – ma wiele zalet: gwarantuje bardzo wysoką jakość, trwałość i czytelność oznaczeń przy niskich kosztach eksploatacji i konserwacji.

więcej »
Regeneracja narzędzi skrawających

Profesjonalnie zregenerowane narzędzia niczym nie ustępują nowym. Ich jakość jest prawie identyczna, a rozwiązanie to wiąże się ze znacznie mniejszymi kosztami niż zakup nowego odpowiednika. Regeneracji można poddać niemal wszystkie narzędzia wykorzystywane w produkcji. W procesie tym można zachować wszystkie ich parametry (średnicę, wymiary, geometrię) bądź też je zmodyfikować w zależności od potrzeb klienta, wynikających np. z konieczności zastosowania niestandardowych płytek w narzędziach składanych czy wstawienia w nie dodatkowych gniazd.

więcej »
Prosta i wygodna droga do wysokiej produktywności

Zwiększające wydajność frezowania walcowego superstopów żaroodpornych z grupy ISO S frezy trzpieniowe do wysokich posuwów doskonale nadają się do zastosowań w przemyśle lotniczym.

więcej »
Dłutowanie na obrabiarkach CNC

Coraz bardziej powszechne obrabiarki CNC ułatwiają procesy dłutowania, poszerzając możliwości technologiczne, szczególnie w zakresie produkcji jednostkowej, przy niewielkich kosztach wdrożeniowych.

więcej »
Twarde, odporne i ostre – ceramiczne narzędzia do obróbki

Szlifowanie, szczotkowanie, gratowanie, polerowanie – to tylko kilka przykładów wykończeniowej obróbki powierzchni.

więcej »
Wały korbowe można produkować bez wypływek

Dzięki technologiom walcowania poprzeczno-klinowego i kucia wielokierunkowego wały korbowe można tworzyć szybciej i lepiej.

więcej »