Produkcja mechaniczna

Właściwy dobór narzędzi to większa efektywność obróbki

Przecinanie i toczenie rowków wymaga zastosowania odpowiednich, specjalistycznych narzędzi. Tylko wtedy proces ten będzie przebiegać bezpiecznie i przede wszystkim wydajnie.

więcej »
Nieciągłość geometryczna a cechy struktury geometrycznej powierzchni

Spośród stosowanych technik wytwarzania jedną z ważniejszych jest obróbka ubytkowa poprzez skrawanie, np. toczenie, frezowanie, wiercenie czy szlifowanie. Obróbka skrawaniem, szczególnie przeprowadzana w metalach, jest procesem przebiegającym pod dużymi obciążeniami. Występujące siły tarcia, naprężenia oraz opór, jaki stawia element obrabiany względem ostrza, przyczyniają się do dużego wzrostu temperatury. Wszystko to wpływa na zmiany warstwy wierzchniej, a szczególnie na cechy struktury geometrycznej powierzchni, obrabianych elementów oraz na ostrza narzędzi.

więcej »
Powierzchnia idealnie przygotowana

Od prawidłowo przeprowadzonego zabiegu obróbki chemicznej powierzchni zależy powodzenie kolejnych procesów technologicznych. Dostępne na rynku środki i rozwiązania pozwalają perfekcyjnie przygotować powierzchnię metali do dalszej pracy, np. nanoszenia powłok lakierniczych czy obróbki plastycznej.

więcej »
Skuteczne sposoby na mgłę olejową

Mgła olejowa, powstająca w wyniku zanieczyszczenia powietrza mieszaninami wody i oleju w trakcie procesów wytwórczych, stwarza szkodliwe warunki pracy dla ludzi i wywołuje zagrożenie pożarowe. Z kolei jej osadzanie się na urządzeniach i obwodach elektronicznych może być przyczyną awarii, co wymusza przerwanie produkcji i powoduje kosztowne przestoje.

więcej »
Nowe narzędzia ze złomu węglików spiekanych

Nawet narzędzia z węglików spiekanych mają określoną żywotność, po której osiągnięciu dalsze ostrzenie nie przynosi już optymalnych rezultatów. Dawniej trafiały one na złom. Dziś – dzięki pilotażowemu projektowi ich odzyskiwania – można je ponownie wykorzystać jako surowiec do produkcji nowych narzędzi z węglików spiekanych.

więcej »
Maszyny do obróbki blach

Choć współcześnie jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju w różnych dziedzinach produkcji przemysłowej, w tym m.in. w zakresie wykorzystywanych materiałów, to cały czas niesłabnącą pozycję w licznych gałęziach przemysłu utrzymują różnego rodzaju blachy. A ponieważ wymagania co do finalnych produktów nieprzerwanie rosną, siłą rzeczy wymusza to zmiany w stosowanych technologiach oraz w ofercie dostępnych na rynku maszyn i narzędzi wykorzystywanych do obróbki blachy.

więcej »
Obrabiarka na życzenie

Obrabiarki specjalne, tworzone ściśle według potrzeb klienta, powoli stają się standardem w ofercie producentów. Klientom zależy bowiem na maszynach nie tylko nowoczesnych i sterowanych elektronicznie, ale też uwzględniających specyfikę pracy, jaką mają wykonywać, oraz warunki, w jakich odbywa się proces.

więcej »
Nowe metody obróbki wewnętrznej

Przełomowa metodę toczenia wewnętrznego obiecuje firma Sandvik Coromant, która wprowadza do asortymentu głowicę CoroTurn Prime SL. Głowica może być wykorzystana wszędzie tam, gdzie wykonuje się obróbkę w otworach o średnicy powyżej 90 mm (3.5 cala), na wysięgach o długości do 8-10 krotności średnicy.

więcej »
Lutowanie laserowe w produkcji wielkoseryjnej

Wraz z miniaturyzacją obrabianych komponentów oraz postępem w rozwoju nowych materiałów, często cechujących się większą wrażliwością na wysokie temperatury, lutowanie laserowe coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, oferując możliwość łatwej automatyzacji i dużą dostępność niezależnie od kształtu detali. Szczególnie istotną rolę odgrywa ono w procesach produkcji wielkoseryjnej wymagających ograniczenia strefy wpływu ciepła i precyzyjnego sterowania podawaniem spoiwa, np. w sektorze motoryzacyjnym oraz w produkcji elektroniki i optoelektroniki.

więcej »
Laser znaczy wszystko

Świetnie sprawdza się w znakowaniu i grawerowaniu niemal wszystkich materiałów, począwszy od metali i aluminium, przez drewno, papier i skórę, aż po tworzywa sztuczne. Laser – mimo wysokich kosztów inwestycyjnych – ma wiele zalet: gwarantuje bardzo wysoką jakość, trwałość i czytelność oznaczeń przy niskich kosztach eksploatacji i konserwacji.

więcej »
Regeneracja narzędzi skrawających

Profesjonalnie zregenerowane narzędzia niczym nie ustępują nowym. Ich jakość jest prawie identyczna, a rozwiązanie to wiąże się ze znacznie mniejszymi kosztami niż zakup nowego odpowiednika. Regeneracji można poddać niemal wszystkie narzędzia wykorzystywane w produkcji. W procesie tym można zachować wszystkie ich parametry (średnicę, wymiary, geometrię) bądź też je zmodyfikować w zależności od potrzeb klienta, wynikających np. z konieczności zastosowania niestandardowych płytek w narzędziach składanych czy wstawienia w nie dodatkowych gniazd.

więcej »
Prosta i wygodna droga do wysokiej produktywności

Zwiększające wydajność frezowania walcowego superstopów żaroodpornych z grupy ISO S frezy trzpieniowe do wysokich posuwów doskonale nadają się do zastosowań w przemyśle lotniczym.

więcej »