Projektowanie i konstrukcje

Od młota do robota – nitowanie przemysłowe

Jedna z najstarszych i najważniejszych technik łączenia, jaką jest nitowanie, zyskała na znaczeniu szczególnie w okresie rozpowszechnienia metalowych konstrukcji, tj. w XIX w. Była to jednak metoda czasochłonna, gdyż robotnicy ręcznie musieli wbijać nity za pomocą młotka ślusarskiego i stempla nitującego. Dziś coraz częściej proces ten odbywa się z wykorzystaniem maszyn CNC.

więcej »
Jak uporać się z problemem kondensacji pary wodnej w instalacjach niskotemperaturowych?

Kanały wentylacyjne transportujące chłodne powietrze w budynkach przemysłowych czy obiektach użyteczności publicznej pełnią bardzo istotną rolę, zapewniając odpowiednie warunki do pracy i komfort bytowy, a także chroniąc zdrowie osób przebywających we wnętrzach. Owe systemy często jednak borykają się z problemem pary wodnej, która poprzez kondensację na zewnętrznych powierzchniach przewodów prowadzi do szeregu niekorzystnych konsekwencji.

więcej »
Wygodne połączenia

W pneumatycznych i hydraulicznych systemach oraz układach do zasilania medium roboczym szerokie zastosowanie znajdują szybkozłącza. Pozwalają one na szybkie, proste, wygodne i bezpieczne łączenie przewodów i węży z odbiornikami bez użycia narzędzi.

więcej »
Efektywność energetyczna na liniach produkcyjnych

Czy polskie przedsiębiorstwa przemysłowe potrafią efektywnie korzystać z energii, jak sprawdzić stan efektywności energetycznej na linii produkcyjnej, gdzie szukać oszczędności i jakie rozwiązania pozwalają na oszczędność energii w zakładach – o tym wszystkim opowiadają przedstawiciele wybranych firm działających na polskim rynku.

więcej »
Ocena stanu struktury powierzchni w aspekcie cech użytkowych

Każdy obiekt techniczny charakteryzuje się zbiorem cech użytkowych, takich jak np.: niezawodność, odporność na zużywanie, wytrzymałość zmęczeniowa, opory ruchu, odporność na korozję itp. Na podstawie licznych badań naukowych można stwierdzić, że cechy te w największym stopniu zależą od stanu warstwy wierzchniej, szczególnie zaś od parametrów charakteryzujących strukturę geometryczną powierzchni.

więcej »
Profesjonalne systemy ustawiania narzędzi

Obecnie coraz częściej od producentów oczekuje się nie tylko dostarczania wysokiej jakości produktów i komponentów, ale też wytwarzania ich w krótkich seriach, a nawet jednostkowo. Dlatego oprócz jakości i precyzji narzędzi kluczową sprawą jest dziś szybkość ustawiania i przezbrajania maszyn.

więcej »
Odzysk ciepła z wentylacji i klimatyzacji

Konieczność ograniczania emisji CO2 oraz ciągła potrzeba obniżania kosztów przy jednoczesnym wzroście cen energii i paliw sprawiają, że obok wykorzystywania nowych źródeł energii ze słońca, wiatru, wody czy głębi ziemi wciąż szukamy sposobów odzyskania energii już wytworzonej. Przykładem tego jest odzysk ciepła i chłodu z instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

więcej »
Energia na zapas

Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych to tylko połowa sukcesu. Ich zmienność bowiem i związana z tym niestabilność produkcji energii sprawiają, że proces ten trudno kontrolować w takim samym stopniu jak konwencjonalne jej wytwarzanie. Do pełnego sukcesu niezbędne są magazyny energii, które zapewnią ciągłość dostaw prądu elektrycznego.

więcej »
Cyfrowy bliźniak

Cyfrowe odwzorowanie aktywów, procesów i systemów pozwala znacznie przyspieszyć projektowanie i przygotowanie produkcji oraz skrócić czas testowania nowych wyrobów. Tworzenie cyfrowych bliźniaków (Digital Twins) jest dziś wspierane przez wiele rozwiązań z obszaru tzw. Smart Factory.

więcej »
Modułowość w cenie

Użytkownicy doceniają je za uproszczenie konstrukcji, standaryzację podzespołów i szybki montaż. Rozwiązania modułowe – coraz częściej oferowane przez producentów – przede wszystkim jednak pozwalają użytkownikom szybko dostosować się do oczekiwań i zmian na rynku.

więcej »
Najefektywniejsza droga do modelu 3D

Skanery 3D to bez wątpienia rozwiązanie przyszłości. Już teraz ich obecność jest zauważalna w wielu gałęziach przemysłu, począwszy od firm zajmujących się dobrami konsumpcyjnymi i produkcją tworzyw sztucznych, przez odlewnie i przemysł maszynowy, aż po przedsiębiorstwa z branży samochodowej czy przemysłu lotniczego. Elastyczność tego typu urządzeń pozwala zarówno na zastosowanie ich do pomiarów jednostkowych lub seryjnych, jak i w procesach projektowania i prototypowania.

więcej »
Kolejne próby automatyzacji druku 3D

Prognozy podawały, że wzrost sprzedaży całkowitej drukarek 3D na świecie w 2017 r. wyniesie 39%. Możliwości ich zastosowań zwiększają się m.in. ze względu na nieustanny rozwój stosowanych do drukowania materiałów.

więcej »