Projektowanie i konstrukcje

Energia na zapas

Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych to tylko połowa sukcesu. Ich zmienność bowiem i związana z tym niestabilność produkcji energii sprawiają, że proces ten trudno kontrolować w takim samym stopniu jak konwencjonalne jej wytwarzanie. Do pełnego sukcesu niezbędne są magazyny energii, które zapewnią ciągłość dostaw prądu elektrycznego.

więcej »
Cyfrowy bliźniak

Cyfrowe odwzorowanie aktywów, procesów i systemów pozwala znacznie przyspieszyć projektowanie i przygotowanie produkcji oraz skrócić czas testowania nowych wyrobów. Tworzenie cyfrowych bliźniaków (Digital Twins) jest dziś wspierane przez wiele rozwiązań z obszaru tzw. Smart Factory.

więcej »
Modułowość w cenie

Użytkownicy doceniają je za uproszczenie konstrukcji, standaryzację podzespołów i szybki montaż. Rozwiązania modułowe – coraz częściej oferowane przez producentów – przede wszystkim jednak pozwalają użytkownikom szybko dostosować się do oczekiwań i zmian na rynku.

więcej »
Najefektywniejsza droga do modelu 3D

Skanery 3D to bez wątpienia rozwiązanie przyszłości. Już teraz ich obecność jest zauważalna w wielu gałęziach przemysłu, począwszy od firm zajmujących się dobrami konsumpcyjnymi i produkcją tworzyw sztucznych, przez odlewnie i przemysł maszynowy, aż po przedsiębiorstwa z branży samochodowej czy przemysłu lotniczego. Elastyczność tego typu urządzeń pozwala zarówno na zastosowanie ich do pomiarów jednostkowych lub seryjnych, jak i w procesach projektowania i prototypowania.

więcej »
Kolejne próby automatyzacji druku 3D

Prognozy podawały, że wzrost sprzedaży całkowitej drukarek 3D na świecie w 2017 r. wyniesie 39%. Możliwości ich zastosowań zwiększają się m.in. ze względu na nieustanny rozwój stosowanych do drukowania materiałów.

więcej »
Standardowe wysokowydajne generatory dla rozwiązań z zakresu budowy maszyn

Jakie wzorce postępowania decydują o sukcesie niemieckiego przemysłu maszynowego? Dwa lata temu w badaniu „Perspektywy na przyszłość niemieckiego przemysłu maszynowego” przeprowadzonym wspólnie przez VDMA i firmę doradczą McKinsey uzyskano zupełnie różne odpowiedzi na to pytanie. Ponad 70% ankietowanych przedsiębiorstw podkreślało jednak, że do najważniejszych czynników sukcesu należy indywidualne projektowanie rozwiązań systemowych i integracyjnych. 

więcej »
Systemy CAD/CAM w stabilnym rozwoju

Rozwój programów i systemów CAD/CAM następuje w dynamicznym tempie. To, co działo się w tym obszarze 5 lat temu, należy już do historii, trudno jednak mówić o znaczących innowacjach w minionym roku.

więcej »
Budynek, który myśli

Inteligencja budynków nie tkwi w okablowaniu, zaawansowanych układach sterujących i czujnikach, lecz w wykorzystaniu tego wyposażenia do efektywnego zarządzania zasobami obiektów przy minimalnych kosztach eksploatacji i wpływie na środowisko. Możliwości, jakie w związku z tym rysują się dziś przed producentami wielu branż, są imponujące.

więcej »
Remedium na gorąco – tkaniny wysokotemperaturowe

Chronią przed ogniem, odpryskami gorącego żużlu i płynnych metali, promieniowaniem cieplnym i niebezpiecznym działaniem chemikaliów. Rolę, jaką w wymagających procesach przemysłowych odgrywają tkaniny wysokotemperaturowe, trudno przecenić.

więcej »
Monitorowanie pracy maszyn

Dominującym trendem w procesach produkcyjnych staje się automatyzacja, której właściwe wdrożenie w dużych przedsiębiorstwach wymaga sprawnego systemu monitorowania zarówno całej produkcji, jak i pracy poszczególnych maszyn.

więcej »
Szczelne, elastyczne i trwałe instalacje rurowe

Instalacja grzewcza i instalacja ciepłej lub zimnej wody użytkowej podlegają innym zasadom izolacji, ponieważ każda z nich opiera się na nieco innych systemach, tworzywach i rozwiązaniach.

więcej »
Symulacja procesów, czyli czysty zysk

Aby sprostać rosnącym wymaganiom jakościowym i technologicznym rynku, nowoczesne przedsiębiorstwa muszą elastycznie dostosowywać swoją ofertę do wymagań klientów, wprowadzać doskonalsze wersje wyrobów i zwiększać asortyment o nowe rozwiązania.

więcej »