Projektowanie i konstrukcje

Najefektywniejsza droga do modelu 3D

Skanery 3D to bez wątpienia rozwiązanie przyszłości. Już teraz ich obecność jest zauważalna w wielu gałęziach przemysłu, począwszy od firm zajmujących się dobrami konsumpcyjnymi i produkcją tworzyw sztucznych, przez odlewnie i przemysł maszynowy, aż po przedsiębiorstwa z branży samochodowej czy przemysłu lotniczego. Elastyczność tego typu urządzeń pozwala zarówno na zastosowanie ich do pomiarów jednostkowych lub seryjnych, jak i w procesach projektowania i prototypowania.

więcej »
Kolejne próby automatyzacji druku 3D

Prognozy podawały, że wzrost sprzedaży całkowitej drukarek 3D na świecie w 2017 r. wyniesie 39%. Możliwości ich zastosowań zwiększają się m.in. ze względu na nieustanny rozwój stosowanych do drukowania materiałów.

więcej »
Standardowe wysokowydajne generatory dla rozwiązań z zakresu budowy maszyn

Jakie wzorce postępowania decydują o sukcesie niemieckiego przemysłu maszynowego? Dwa lata temu w badaniu „Perspektywy na przyszłość niemieckiego przemysłu maszynowego” przeprowadzonym wspólnie przez VDMA i firmę doradczą McKinsey uzyskano zupełnie różne odpowiedzi na to pytanie. Ponad 70% ankietowanych przedsiębiorstw podkreślało jednak, że do najważniejszych czynników sukcesu należy indywidualne projektowanie rozwiązań systemowych i integracyjnych. 

więcej »
Systemy CAD/CAM w stabilnym rozwoju

Rozwój programów i systemów CAD/CAM następuje w dynamicznym tempie. To, co działo się w tym obszarze 5 lat temu, należy już do historii, trudno jednak mówić o znaczących innowacjach w minionym roku.

więcej »
Budynek, który myśli

Inteligencja budynków nie tkwi w okablowaniu, zaawansowanych układach sterujących i czujnikach, lecz w wykorzystaniu tego wyposażenia do efektywnego zarządzania zasobami obiektów przy minimalnych kosztach eksploatacji i wpływie na środowisko. Możliwości, jakie w związku z tym rysują się dziś przed producentami wielu branż, są imponujące.

więcej »
Remedium na gorąco – tkaniny wysokotemperaturowe

Chronią przed ogniem, odpryskami gorącego żużlu i płynnych metali, promieniowaniem cieplnym i niebezpiecznym działaniem chemikaliów. Rolę, jaką w wymagających procesach przemysłowych odgrywają tkaniny wysokotemperaturowe, trudno przecenić.

więcej »
Monitorowanie pracy maszyn

Dominującym trendem w procesach produkcyjnych staje się automatyzacja, której właściwe wdrożenie w dużych przedsiębiorstwach wymaga sprawnego systemu monitorowania zarówno całej produkcji, jak i pracy poszczególnych maszyn.

więcej »
Szczelne, elastyczne i trwałe instalacje rurowe

Instalacja grzewcza i instalacja ciepłej lub zimnej wody użytkowej podlegają innym zasadom izolacji, ponieważ każda z nich opiera się na nieco innych systemach, tworzywach i rozwiązaniach.

więcej »
Symulacja procesów, czyli czysty zysk

Aby sprostać rosnącym wymaganiom jakościowym i technologicznym rynku, nowoczesne przedsiębiorstwa muszą elastycznie dostosowywać swoją ofertę do wymagań klientów, wprowadzać doskonalsze wersje wyrobów i zwiększać asortyment o nowe rozwiązania.

więcej »
Wydajność sterowana światłem

Niewiele czynników oddziałuje na człowieka tak intensywnie jak światło. Nasz biorytm, tzw. zegar biologiczny, jest determinowany porą dnia i porą roku. Światło znacząco wpływa na nasz nastrój i produktywność, co więcej – odpowiednie jego wykorzystanie pozwala efektywnie kontrolować te dwie zmienne. Zagadnieniem tym zajmują się dziś nie tylko naukowcy, ale też przedstawiciele świata przemysłu i gospodarki, którzy dostrzegli właściwości światła i próbują wykorzystać je do realizacji własnych celów.

więcej »
Rozdmuchiwanie w przetwórstwie tworzyw polimerowych

Technologia rozdmuchiwania, która znalazła zastosowanie w dwóch najważniejszych metodach przetwórstwa tworzyw, tj. wytłaczaniu i wtryskiwaniu, pozwala na wielkoseryjny i masowy wyrób pojemników i folii w postaci rękawów rurowych. Korzyści ekonomiczne, wysoka jakość i właściwości użytkowe otrzymywanych wyrobów sprawiły, że wytłaczanie z rozdmuchiwaniem i wtryskiwanie z rozdmuchiwaniem stały się w tym obszarze dominującymi metodami obróbki.

więcej »
Walidacja bezpieczeństwa maszyn

Żaden wypadek podczas użytkowania jakiejkolwiek maszyny w dowolnym zakładzie przemysłowym nie jest czymś, co można uznać za stan normalny czy choćby, nawet wyjątkowo, dopuszczalny. Ostateczne potwierdzenie, że naszym pracownikom podczas obsługi maszyn nic nie zagraża, stanowi walidacja systemów bezpieczeństwa.

więcej »