Projektowanie i konstrukcje

Cynkowa ochrona

Stal jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych materiałów do produkcji zarówno przedmiotów użytkowych, jak i elementów konstrukcyjnych. Ten stop żelaza z węglem reaguje w kontakcie ze środowiskiem, w związku z czym jest bardzo podatny na korozję. Proces cynkowania ogniowego pozwala części stalowej uzyskać warstwę ochronną, która zabezpiecza go przed rdzą nawet na 50, a niekiedy i 100 lat.

więcej »
Zawory pneumatyczne – w kierunku nowoczesności

Praktycznie każda branża przemysłu w swojej działalności wykorzystuje zawory pneumatyczne. Powszechne są one zwłaszcza w automatyzacji – razem z siłownikami – i wszędzie tam, gdzie sprężonego powietrza używa się do szybkiej obróbki towarów (np. w produkcji żywności) bez ryzyka zanieczyszczania produktu końcowego.

więcej »
Zrobotyzowane skanowanie 3D

Połączenie robota i głowicy skanującej to idealne rozwiązanie pomiarowe, oferujące możliwość pełnej automatyzacji pomiarów, nawet na najbardziej złożonych powierzchniach.

więcej »
Od młota do robota – nitowanie przemysłowe

Jedna z najstarszych i najważniejszych technik łączenia, jaką jest nitowanie, zyskała na znaczeniu szczególnie w okresie rozpowszechnienia metalowych konstrukcji, tj. w XIX w. Była to jednak metoda czasochłonna, gdyż robotnicy ręcznie musieli wbijać nity za pomocą młotka ślusarskiego i stempla nitującego. Dziś coraz częściej proces ten odbywa się z wykorzystaniem maszyn CNC.

więcej »
Jak uporać się z problemem kondensacji pary wodnej w instalacjach niskotemperaturowych?

Kanały wentylacyjne transportujące chłodne powietrze w budynkach przemysłowych czy obiektach użyteczności publicznej pełnią bardzo istotną rolę, zapewniając odpowiednie warunki do pracy i komfort bytowy, a także chroniąc zdrowie osób przebywających we wnętrzach. Owe systemy często jednak borykają się z problemem pary wodnej, która poprzez kondensację na zewnętrznych powierzchniach przewodów prowadzi do szeregu niekorzystnych konsekwencji.

więcej »
Wygodne połączenia

W pneumatycznych i hydraulicznych systemach oraz układach do zasilania medium roboczym szerokie zastosowanie znajdują szybkozłącza. Pozwalają one na szybkie, proste, wygodne i bezpieczne łączenie przewodów i węży z odbiornikami bez użycia narzędzi.

więcej »
Efektywność energetyczna na liniach produkcyjnych

Czy polskie przedsiębiorstwa przemysłowe potrafią efektywnie korzystać z energii, jak sprawdzić stan efektywności energetycznej na linii produkcyjnej, gdzie szukać oszczędności i jakie rozwiązania pozwalają na oszczędność energii w zakładach – o tym wszystkim opowiadają przedstawiciele wybranych firm działających na polskim rynku.

więcej »
Ocena stanu struktury powierzchni w aspekcie cech użytkowych

Każdy obiekt techniczny charakteryzuje się zbiorem cech użytkowych, takich jak np.: niezawodność, odporność na zużywanie, wytrzymałość zmęczeniowa, opory ruchu, odporność na korozję itp. Na podstawie licznych badań naukowych można stwierdzić, że cechy te w największym stopniu zależą od stanu warstwy wierzchniej, szczególnie zaś od parametrów charakteryzujących strukturę geometryczną powierzchni.

więcej »
Profesjonalne systemy ustawiania narzędzi

Obecnie coraz częściej od producentów oczekuje się nie tylko dostarczania wysokiej jakości produktów i komponentów, ale też wytwarzania ich w krótkich seriach, a nawet jednostkowo. Dlatego oprócz jakości i precyzji narzędzi kluczową sprawą jest dziś szybkość ustawiania i przezbrajania maszyn.

więcej »
Odzysk ciepła z wentylacji i klimatyzacji

Konieczność ograniczania emisji CO2 oraz ciągła potrzeba obniżania kosztów przy jednoczesnym wzroście cen energii i paliw sprawiają, że obok wykorzystywania nowych źródeł energii ze słońca, wiatru, wody czy głębi ziemi wciąż szukamy sposobów odzyskania energii już wytworzonej. Przykładem tego jest odzysk ciepła i chłodu z instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

więcej »
Energia na zapas

Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych to tylko połowa sukcesu. Ich zmienność bowiem i związana z tym niestabilność produkcji energii sprawiają, że proces ten trudno kontrolować w takim samym stopniu jak konwencjonalne jej wytwarzanie. Do pełnego sukcesu niezbędne są magazyny energii, które zapewnią ciągłość dostaw prądu elektrycznego.

więcej »
Cyfrowy bliźniak

Cyfrowe odwzorowanie aktywów, procesów i systemów pozwala znacznie przyspieszyć projektowanie i przygotowanie produkcji oraz skrócić czas testowania nowych wyrobów. Tworzenie cyfrowych bliźniaków (Digital Twins) jest dziś wspierane przez wiele rozwiązań z obszaru tzw. Smart Factory.

więcej »