Testy, pomiary i badania

Dokładność i błędy pomiarowe we współrzędnościowej technice pomiarowej

Współrzędnościowa technika pomiarowa jest obecnie jedną z bardziej uniwersalnych metod pomiaru. Szeroko stosuje się ją zarówno do kontroli wyprodukowanych elementów, jak i w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Wynika to przede wszystkim z bardzo małej niepewności pomiarowej towarzyszącej tego typu procesom.

więcej »
Czujne oko skanera

Motoryzacja, medycyna, przemysł lotniczy, stoczniowy, obronny czy transportowy – coraz więcej branż wykorzystuje skanery 3D, czyli zaawansowane urządzenia metrologiczne służące do skanowania elementów rzeczywistych. Powszechnym ich zastosowaniem są pomiary, mniej typowym, ale powoli znajdującym uznanie – kontrola jakościowa w procesach produkcyjnych.

więcej »
Nieciągłość geometryczna a cechy struktury geometrycznej powierzchni

Spośród stosowanych technik wytwarzania jedną z ważniejszych jest obróbka ubytkowa poprzez skrawanie, np. toczenie, frezowanie, wiercenie czy szlifowanie. Obróbka skrawaniem, szczególnie przeprowadzana w metalach, jest procesem przebiegającym pod dużymi obciążeniami. Występujące siły tarcia, naprężenia oraz opór, jaki stawia element obrabiany względem ostrza, przyczyniają się do dużego wzrostu temperatury. Wszystko to wpływa na zmiany warstwy wierzchniej, a szczególnie na cechy struktury geometrycznej powierzchni, obrabianych elementów oraz na ostrza narzędzi.

więcej »
Ultradźwiękowa inspekcja urządzeń

Dzięki inspekcji ultradźwiękowej urządzeń elektrycznych, która pozwala na przeprowadzenie oceny ich stanu technicznego na podstawie dźwięków strukturalnych i powietrznych o częstotliwościach mieszczących się powyżej zakresu słyszalności ucha ludzkiego, możliwe jest wykrycie defektów maszyn na bardzo wczesnym etapie.

więcej »
Globalna analiza zużycia narzędzi wykracza poza obróbkę mechaniczną

Narzędzia skrawające są podstawowymi elementami procesu obróbki skrawaniem. W zależności od tego, w jaki sposób narzędzia są wybierane i stosowane, oferują one możliwość maksymalizacji wydajności obróbki lub, z drugiej strony, tworzą wąskie gardła produkcyjne. Wiele zależy od sposobu zarządzania wykorzystaniem narzędzi w odniesieniu do całego procesu produkcyjnego.

więcej »
Wpływ warunków chłodzenia i smarowania podczas obróbki na strukturę powierzchni

Szkodliwe oddziaływanie na środowisko wielu procesów technologicznych, zwłaszcza obróbki ubytkowej, zmusza do eliminowania lub ograniczania w jak największym stopniu elementów negatywnie wpływających na otoczenie pracy. W przypadku obróbki skrawaniem czynnikiem o największym znaczeniu ekologicznym jest stosowana ciecz chłodząco-smarująca.

więcej »
Najważniejsza jest jakość 

Uruchomiony w 2016 r. zakład produkcyjny Volkswagena we Wrześni jest wyjątkowy pod wieloma względami: nie tylko został zbudowany w rekordowym czasie – zaledwie w 23 miesiące – ale jest to również największa zagraniczna inwestycja Volkswagena do tej pory oraz najbardziej zaawansowana fabryka w całej rodzinie VW. Kierownik ds. Jakości Werner Steinert otrzymał zadanie udoskonalenia techniki pomiarowej w tej fabryce.

więcej »
Wykorzystanie czujników laserowych do pomiarów bezkontaktowych

W nowoczesnych systemach produkcyjnych powszechnie wykorzystuje się różnego rodzaju czujniki. Laserowe sprawdzają się m.in. w systemach służących do bezkontaktowej kontroli i pomiaru z dużą dokładnością odległości, rozmiarów oraz szybkości przemieszczania się obiektów, a także pozycjonowania ich w otoczeniu. W wielu aplikacjach są one wręcz niezbędne, jeśli chcemy prowadzić nowoczesną produkcję zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0.

więcej »
ZEISS wspiera Zakład Mechaniki Maszyn Borkowscy w obszarze kontroli jakości 

Producent wysokiej jakości części do maszyn przeznaczonych dla przemysłu rolniczego, samochodowego i maszynowego – Zakład Mechaniki Maszyn Borkowscy – stosuje system zarządzania jakością i spełnia wymagania normy PN-EN 9001:2009 w zakresie produkcji części. Skutecznie wspierają go w tym maszyny pomiarowe ZEISS.

więcej »
Szybsze i bardziej kompleksowe pomiary

Mnogość zastosowań, wszechstronność i uniwersalność, szeroka gama rozmiarów, wysoka wydajność, spora precyzja pomiarów – wszystko to sprawia, że współrzędnościowe maszyny pomiarowe nie tylko są coraz chętniej wykorzystywane w różnych procesach, ale też podlegają ciągłej i dynamicznej ewolucji w celu zwiększania ich funkcjonalności i zakresu aplikacji.

więcej »
Równoważenie hydrauliczne

Przegrzewanie się lub nadmierne wychładzanie pomieszczeń, rozbieżności między przepływami rzeczywistymi a wartościami projektowymi, wahania temperatury, wysokie koszty eksploatacji – to tylko kilka problemów, którym można przeciwdziałać, stosując równoważenie hydrauliczne.

więcej »
Od lupy po zaawansowane systemy pomiarowe

Do podstawowych narzędzi służących do pomiarów bezdotykowych należą urządzenia optyczne. Umożliwiają precyzyjne badanie cech dwuwymiarowych oraz 3D, a dzięki temu, że pracują bezstykowo, nie powodują zmiany geometrii wyrobu podczas pomiaru.

więcej »