Testy, pomiary i badania

Ultradźwiękowa inspekcja urządzeń

Dzięki inspekcji ultradźwiękowej urządzeń elektrycznych, która pozwala na przeprowadzenie oceny ich stanu technicznego na podstawie dźwięków strukturalnych i powietrznych o częstotliwościach mieszczących się powyżej zakresu słyszalności ucha ludzkiego, możliwe jest wykrycie defektów maszyn na bardzo wczesnym etapie.

więcej »
Globalna analiza zużycia narzędzi wykracza poza obróbkę mechaniczną

Narzędzia skrawające są podstawowymi elementami procesu obróbki skrawaniem. W zależności od tego, w jaki sposób narzędzia są wybierane i stosowane, oferują one możliwość maksymalizacji wydajności obróbki lub, z drugiej strony, tworzą wąskie gardła produkcyjne. Wiele zależy od sposobu zarządzania wykorzystaniem narzędzi w odniesieniu do całego procesu produkcyjnego.

więcej »
Wpływ warunków chłodzenia i smarowania podczas obróbki na strukturę powierzchni

Szkodliwe oddziaływanie na środowisko wielu procesów technologicznych, zwłaszcza obróbki ubytkowej, zmusza do eliminowania lub ograniczania w jak największym stopniu elementów negatywnie wpływających na otoczenie pracy. W przypadku obróbki skrawaniem czynnikiem o największym znaczeniu ekologicznym jest stosowana ciecz chłodząco-smarująca.

więcej »
Najważniejsza jest jakość 

Uruchomiony w 2016 r. zakład produkcyjny Volkswagena we Wrześni jest wyjątkowy pod wieloma względami: nie tylko został zbudowany w rekordowym czasie – zaledwie w 23 miesiące – ale jest to również największa zagraniczna inwestycja Volkswagena do tej pory oraz najbardziej zaawansowana fabryka w całej rodzinie VW. Kierownik ds. Jakości Werner Steinert otrzymał zadanie udoskonalenia techniki pomiarowej w tej fabryce.

więcej »
Wykorzystanie czujników laserowych do pomiarów bezkontaktowych

W nowoczesnych systemach produkcyjnych powszechnie wykorzystuje się różnego rodzaju czujniki. Laserowe sprawdzają się m.in. w systemach służących do bezkontaktowej kontroli i pomiaru z dużą dokładnością odległości, rozmiarów oraz szybkości przemieszczania się obiektów, a także pozycjonowania ich w otoczeniu. W wielu aplikacjach są one wręcz niezbędne, jeśli chcemy prowadzić nowoczesną produkcję zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0.

więcej »
ZEISS wspiera Zakład Mechaniki Maszyn Borkowscy w obszarze kontroli jakości 

Producent wysokiej jakości części do maszyn przeznaczonych dla przemysłu rolniczego, samochodowego i maszynowego – Zakład Mechaniki Maszyn Borkowscy – stosuje system zarządzania jakością i spełnia wymagania normy PN-EN 9001:2009 w zakresie produkcji części. Skutecznie wspierają go w tym maszyny pomiarowe ZEISS.

więcej »
Szybsze i bardziej kompleksowe pomiary

Mnogość zastosowań, wszechstronność i uniwersalność, szeroka gama rozmiarów, wysoka wydajność, spora precyzja pomiarów – wszystko to sprawia, że współrzędnościowe maszyny pomiarowe nie tylko są coraz chętniej wykorzystywane w różnych procesach, ale też podlegają ciągłej i dynamicznej ewolucji w celu zwiększania ich funkcjonalności i zakresu aplikacji.

więcej »
Równoważenie hydrauliczne

Przegrzewanie się lub nadmierne wychładzanie pomieszczeń, rozbieżności między przepływami rzeczywistymi a wartościami projektowymi, wahania temperatury, wysokie koszty eksploatacji – to tylko kilka problemów, którym można przeciwdziałać, stosując równoważenie hydrauliczne.

więcej »
Od lupy po zaawansowane systemy pomiarowe

Do podstawowych narzędzi służących do pomiarów bezdotykowych należą urządzenia optyczne. Umożliwiają precyzyjne badanie cech dwuwymiarowych oraz 3D, a dzięki temu, że pracują bezstykowo, nie powodują zmiany geometrii wyrobu podczas pomiaru.

więcej »
Coraz bardziej wszechstronne przenośne urządzenia pomiarowe

Kiedyś kojarzone głównie z pomiarami wielkości elektrycznych, dziś coraz częściej wykorzystywane są też do pomiaru parametrów nieelektrycznych, jak np. temperatura czy wilgotność. Przenośne urządzenia pomiarowe – bo o nich mowa – wykorzystuje się w bardzo wielu obszarach przemysłu, m.in. energetyce, przemyśle procesowym, serwisie i konserwacji urządzeń czy budownictwie. Ich szeroka oferta obejmuje i urządzenia bardzo specjalistyczne, i takie, których obsługa ogranicza się do włączenia jednego przycisku.

więcej »
Z medycyny do przemysłu

Kiedyś przeznaczona wyłącznie do prześwietlania mózgu, teraz z powodzeniem pozwala badać dowolną część ciała, a od lat 90. XX w. coraz częściej znajduje zastosowanie również w przemyśle. Tomografia komputerowa (CT) jest jedną z najmłodszych i najszybciej rozwijających się dziedzin metrologii i badań nieniszczących.

więcej »
Narzędzia pomiarowe w wykonaniu ręcznym

Głównym zastosowaniem przyrządów pomiarowych jest kontrola poprawności wykonania detali na różnych etapach procesu produkcji.

więcej »