Testy, pomiary i badania

Równoważenie hydrauliczne

Przegrzewanie się lub nadmierne wychładzanie pomieszczeń, rozbieżności między przepływami rzeczywistymi a wartościami projektowymi, wahania temperatury, wysokie koszty eksploatacji – to tylko kilka problemów, którym można przeciwdziałać, stosując równoważenie hydrauliczne.

więcej »
Od lupy po zaawansowane systemy pomiarowe

Do podstawowych narzędzi służących do pomiarów bezdotykowych należą urządzenia optyczne. Umożliwiają precyzyjne badanie cech dwuwymiarowych oraz 3D, a dzięki temu, że pracują bezstykowo, nie powodują zmiany geometrii wyrobu podczas pomiaru.

więcej »
Coraz bardziej wszechstronne przenośne urządzenia pomiarowe

Kiedyś kojarzone głównie z pomiarami wielkości elektrycznych, dziś coraz częściej wykorzystywane są też do pomiaru parametrów nieelektrycznych, jak np. temperatura czy wilgotność. Przenośne urządzenia pomiarowe – bo o nich mowa – wykorzystuje się w bardzo wielu obszarach przemysłu, m.in. energetyce, przemyśle procesowym, serwisie i konserwacji urządzeń czy budownictwie. Ich szeroka oferta obejmuje i urządzenia bardzo specjalistyczne, i takie, których obsługa ogranicza się do włączenia jednego przycisku.

więcej »
Z medycyny do przemysłu

Kiedyś przeznaczona wyłącznie do prześwietlania mózgu, teraz z powodzeniem pozwala badać dowolną część ciała, a od lat 90. XX w. coraz częściej znajduje zastosowanie również w przemyśle. Tomografia komputerowa (CT) jest jedną z najmłodszych i najszybciej rozwijających się dziedzin metrologii i badań nieniszczących.

więcej »
Narzędzia pomiarowe w wykonaniu ręcznym

Głównym zastosowaniem przyrządów pomiarowych jest kontrola poprawności wykonania detali na różnych etapach procesu produkcji.

więcej »
Multimetry cyfrowe

Nowoczesne przyrządy pomiarowe znacznie różnią się od urządzeń, które używane były jeszcze kilkanaście lat temu. Producenci zaczynają stosować w coraz szerszym zakresie ekrany dotykowe, które upraszczają obsługę.

więcej »
Pomiar w trzech osiach

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe pozwalają mierzyć obiekty o skomplikowanych kształtach przez rekonstrukcję współrzędnych ich powierzchni.

więcej »
Kontrola ciśnienia w procesach przemysłowych

Ciśnienie jest drugą, obok temperatury, najważniejszą wielkością procesową. Jego wartość jest istotna z punktu widzenia produkcji (w przypadku wielu procesów wymagane jest ciśnienie nie mniejsze niż pewna wartość lub mieszczące się w pewnym zakresie), ale też bezpieczeństwa.

więcej »
Multimetry cyfrowe

Nowoczesne przyrządy pomiarowe znacznie różnią się od urządzeń, które używane były jeszcze kilkanaście lat temu.

więcej »
Rentgenowska technika inspekcyjna

Najnowocześniejsze technologie i materiały umożliwiają zastosowanie rentgenowskiej techniki inspekcyjnej w przemyśle.

więcej »
Tomografia komputerowa jako narzędzie kontroli jakości

Rentgenowska tomografia komputerowa (CT) jest jedną z najmłodszych i najszybciej rozwijających się dziedzin metrologii i badań nieniszczących.

więcej »
Skanery laserowe do pomiarów i projektowania instalacji przemysłowych

Skanery 3D są obecnie urządzeniami coraz częściej wykorzystywanymi w procesach projektowania i kontroli technicznej. Pozwalają one m.in. wykonać precyzyjną dokumentację mierzonego obiektu, zwłaszcza w przypadku tzw. projektowania odwrotnego dokonywanego na bazie istniejących już elementów.

więcej »