Dzięki silnej technologii w najmniejszej przestrzeni, Compact Line wyznacza nowy standard w wszechstronnej produkcji indeksowanych płytek. Dzięki nowo opracowanej opcjonalnej szóstej osi, Compact Line jest teraz idealnym urządzeniem do efektywnego szlifowania obwodowego. Zastosowanie faz ochronnych na głównych krawędziach tnących płytek indeksowanych zapewnia optymalna kinematyka maszyny oraz nowo opracowana oś C.

Czasy pomocnicze są wspomagane krótkimi dystansami i inteligentną integracją robota Fanuc. W pełni zintegrowany 6-osiowy robot optymalnie obsługuje szybkie operowanie i oferuje bardzo dużą elastyczność w autonomicznym załadowaniu skomplikowanych płytek indeksujących.

W celu uzyskania idealnej koncentracji ściernicy i powtarzalności procesu, Obciągacz "trzy w jednym" jest właściwym rozwiązaniem i może umożliwiać: obciąganie, regenerację i kruszenie ściernic na tej samej maszynie.

Jako oprogramowanie do szlifowania zorientowane na użytkownika w linii Compact Line, używany jest ProGrind, który w pełni spełnia wysokie wymagania. Sterowanie Fanuc doskonale wspiera oprogramowanie. Wszystkie programy szlifowania można zaprogramować szybko i łatwo za pomocą przyjaznego dla użytkownika panelu dotykowego.

Źródło: Ewag