W roku 1996 firma NSK po raz pierwszy opracowała serię śrub HTF o dużej obciążalności, która od tamtej pory jest stale rozszerzana - zarówno w zakresie wariantów o wyższej, jak i niższej wydajności. Aby spełnić wymagania rynkowe pod kątem krótszych cykli pracy w procesie produkcji części takich, jak płytki prowadzące światło w wyświetlaczach smartfonów i tabletów, napędy liniowe najnowszych maszyn wtryskowych muszą być w stanie funkcjonować z większymi prędkościami posuwu. Mając to na uwadze, dwie serie wysoko obciążalnych śrub kulowych NSK zostały uzupełnione o nowe produkty zgodnie z wymaganiami przemysłowymi.

W serii HTF-SRE firma NSK oferowała poprzednio tylko wersje o relatywnie dużych średnicach wrzecion - od 140 mm do 200 mm. Obecnie dodano do serii produkty o średnich i małych średnicach (począwszy od 50 mm), przeznaczone do najnowszych wtryskarek elektrycznych o bardzo wysokich wymaganiach w zakresie wydajności dynamicznej. Dodatkowo nowe serie produktów wykorzystują o wiele bardziej kompaktowe nakrętki o średnicach zewnętrznych kompatybilnych z serią produktów HTF-SRC, które już są używane w licznych maszynach do formowania wtryskowego na całym świecie.

Na kolejnym etapie rozwoju seria śrub HTF-SRD, która idealnie pasuje do jednostek zaciskowych w maszynach do formowania wtryskowego, została rozszerzona o wersje z większymi skokami. Konstruktorzy maszyn mogą już obecnie wykorzystywać śruby kulowe o wysokiej obciążalności i maksymalnej prędkości posuwu od 2 m/s do 3 m/s, co z kolei pomaga użytkownikom końcowym korzystać z krótszych cykli pracy i zwiększonej produktywności.

Kolejnym pozytywnym efektem jest znaczące zmniejszenie poziomu hałasu - dzięki zoptymalizowanej (płynnej) metodzie recyrkulacji kulek poziom szumu został zredukowany o połowę w porównaniu do systemów standardowych.

Źródło: NSK