Inteligentne oprawki narzędziowe firmy Schunk, stworzone we współpracy z Uniwersytetem Technologicznym w Wiedniu i wiedeńską firmą Tool IT GmbH, w pełni wykorzystują potencjał zintegrowanego monitorowania procesu bezpośrednio w miejscu formowania wiórów. Firma Schunk podsumowuje tę strategię określeniem „jak najbliżej detalu”: inteligentne urządzenie umieszczone jest w pierwszym niezużywającym się elemencie osprzętu obrabiarki, znajdującym się najbliżej detalu. Inteligentne urządzenie umożliwia pełną dokumentację stabilności procesu, bezobsługowe monitorowanie wartości granicznych, wykrywanie uszkodzenia narzędzia oraz sterowanie prędkością obrotu i posuwem w czasie rzeczywistym.

Stała kontrola i regulacja obróbki
Oprawki ze zintegrowaną inteligencją procesową mają takie same kontury zewnętrzne, jak tradycyjne oprawki narzędziowe. Inteligentny system rejestruje proces bezpośrednio na narzędziu, przekazuje dane bezprzewodowo do odbiornika w maszynowni, a stamtąd za pośrednictwem kabla do modułu sterująco-kontrolnego, gdzie dane są poddawane ocenie. Parametr niezbędny dla stabilności procesu jest ustalany w sposób ciągły za pomocą algorytmu. Jeśli przebieg procesu stanie się niestabilny, urządzenie może zatrzymać proces w czasie rzeczywistym, bez konieczności interwencji operatora, zredukować parametry do ustawionych wcześniej wartości podstawowych, lub dokonać adaptacji wartości tak, aby przywrócić stabilność skrawania.

System umożliwia zarówno kompletne dokumentowanie procesu i monitorowanie wartości granicznych, jak również poprawę jakości obróbki poprzez automatyczną regulację parametrów skrawania, gdy występują drgania. Cały proces odbywa się w zamkniętej pętli kontrolnej obrabiarki, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa danych.

Źródło: Schunk