Dwa nowe produkty, Simcenter Webapp Server i Simcenter Embedded Software Designer, rozszerzają możliwości symulacji systemów rodziny Simcenter. Nowe wersje Simcenter System Synthesis i Simcenter Sysdm dodatkowo ułatwiają tworzenie architektury kosymulacji systemów i zarządzanie modelami. Dzięki tym dodatkom do rodziny produktów Simcenter, solidnemu pakietowi oprogramowania symulacyjnego i rozwiązań testowych, inżynierowie mogą zwiekszyć dokładność projektów na wcześniejszym etapie procesu rozwoju produktu, skracając i przyspieszając cykle projektowania, uzyskując w rezultacie doskonalsze produkty.

Simcenter Amesim to zintegrowana, skalowalna platforma do symulacji systemów, która umożliwia użytkownikom wirtualną ocenę i optymalizację wydajności systemów mechatronicznych produktu na każdym etapie jego procesu projektowania. Gotowe biblioteki różnych dyscyplin (mechanika pneumatyka, elektryka, hydraulika itp.) w połączeniu z rozwiązaniami i aplikacjami zorientowanymi pod kątem danej branży przemysłowej, umożliwiają inżynierom zajmującym się symulacją systemów szybkie tworzenie modeli i dokładną ich analizę. Simcenter Amesim wspiera interfejs FMI (Functional Mockup Interface) i Modelica, może być połączony z głównymi pakietami oprogramowania CAE, CAD i oprogramowaniem sterującym, jak również z innymi rozwiązaniami Simcenter i Teamcenter. Elastyczność ta pozwala na łatwą integrację z różnymi procesami w przedsiębiorstwie. Najnowsza wersja programu oferuje znacznie zoptymalizowany proces związany z modelowaniem oraz całkowicie przeprojektowany interfejs użytkownika w celu poprawy ergonomii i produktywności poprzez ujednolicenie z innymi rozwiązaniami Simcenter.

- Dzięki elastyczności zespołu Siemens PLM Software, nowe możliwości wprowadzone w Simcenter Amesim pozwoliły nam zwiększyć efektywność modelowania i badania zjawiska syfonowania w naszym systemie paliwowym - powiedział Michael E. Herbstreit, członek stowarzyszony ds. technicznych, Engineering Platform Systems, w spółce Boeing.

Simcenter Amesim wspiera nowe aplikacje, które koncentrują się na bieżących wyzwaniach branżowych, takich jak oszczędność paliwa, redukcja emisji zanieczyszczeń i trendy w zakresie e-mobilności. Dla przemysłu motoryzacyjnego, najnowsza wersja Simcenter Amesim oferuje rozszerzone możliwości szacowania rzeczywistej emisji spalin podczas jazdy, modelowania układu zaworów napędowych i układu smarowania, wymiarowania wymiennika ciepła, a także projektowania akumulatora i silnika elektrycznego w połączeniu z oprogramowaniem Simcenter STAR-CCM+. Wersja ta jest również wyposażona w nowe funkcje do elektryfikacji statków powietrznych oraz projektowania układów napędowych i paliwowych, które mają zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym. W przypadku maszyn przemysłowych, najnowsza wersja programu wprowadza narzędzie, które pomaga przyspieszyć walidację elementów sterowania poprzez połączenia z różnymi rodzajami prawdziwych i wirtualnych programowalnych sterowników logicznych (PLC) firmy Siemens lub firm trzecich.  

Ta wersja Simcenter Amesim wzmacnia integrację w ramach całego portfela produktów Simcenter. Użytkownicy mogą teraz korzystać z wbudowanej technologii Simcenter STAR-CCM+ w celu tworzenia dokładniejszych modeli na wczesnych etapach projektowania, podczas pracy nad systemami zarządzania termicznego w komorze silnika oraz w kabinie. Możliwości importowe CAD mogą być obecnie wykorzystywane przez producentów samochodów do projektowania układów wielomasowych i pomp objętościowych, w zastosowaniach drgań skrętnych i chłodzenia silników, a także w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym do kontroli środowiska, lądowania i systemów paliwowych.

Korzystanie z symulacji systemów można rozszerzyć na poziom przedsiębiorstwa dzięki nowemu systemowi Simcenter Webapp Server, który będzie dostępny jeszcze w tym roku. Dzięki internetowemu dostępowi i predefiniowanej parametryzacji modelu systemu w różnych graficznych interfejsach użytkownika (GUI), Simcenter Webapp Server znacznie upraszcza proces pracy inżynieryjnej w przypadku systemów mechatronicznych, a tym samym pomaga rozszerzyć zastosowanie symulacji systemów w całej firmie.

Wbudowana elektronika i inteligentne oprogramowanie nadal stymulują innowacje i zróżnicowanie produktów. Nowy Simcenter Embedded Software Designer został opracowany w celu rozszerzenia koncepcji cyfrowego bliźniaka na obszar inżynierii oprogramowania. Korzystając z tego opartego na architekturze i modelach środowiska programistycznego, inżynierowie tworzący oprogramowanie mogą łatwo przygotować specyfikacje dla implementacji, integracji i weryfikacji kodu oprogramowania. Simcenter Embedded Software Designer pomaga wypełnić lukę pomiędzy modelowaniem i kodowaniem, poprawić jakość oprogramowania i zwiększyć produktywność poprzez lepszą identyfikowalność i ponowne wykorzystanie modułów.

Simcenter System Synthesis pomaga architektom oraz inżynierom prowadzącym projekt w rozwiązywaniu problemów konstrukcji zawierającej coraz większą liczbą wariantów i konfiguracji. To integracyjne środowisko oferuje duże możliwości post procesyjne, pozwalające użytkownikom na tworzenie heterogenicznych architektur symulacji systemów stosując interakcję dostępnych modeli i produktywnych, rzeczywistych ocen wydajności produktu. Najnowsza wersja Simcenter System Synthesis pojawi się jeszcze w tym roku, wyposażona w nowe, zaawansowane funkcje do tworzenia architektur i kosymulacji.

Simcenter Sysdm, środowisko do zarządzania danymi i modelami symulacji systemów, umożliwia współpracę, zapewniającą ogólną poprawę wydajności i poprawę dokładności symulacji. Najnowsza wersja Simcenter Sysdm oferuje nowe możliwości w zakresie dostosowywania cyklu życia modelu, gromadzenia danych, oraz konfiguracji klient-serwer.

Źródło: Siemens PLM Software