Dzięki temu można np. łączyć aplikacje sterowania i HMI na jednym urządzeniu PC lub wykorzystywać komputer przemysłowy zarówno jako sterownik czasu rzeczywistego, jak i sterownik edge, który wysyła przetworzone dane do systemów wyższego rzędu i do chmury poprzez OPC UA.

Sieć wirtualna
Hiperwizor zapewnia połączenie wirtualne, dzięki czemu aplikacje mogą wymieniać dane pomiędzy systemami operacyjnymi. Tak jak w przypadku zwykłego interfejsu ethernetowego dzieje się to przy użyciu standardowych protokołów sieciowych. W miejscu połączenia znajduje się zapas pamięci, która nie jest przypisana do żadnego systemu operacyjnego.

Maksymalna elastyczność
Użytkownik konfiguruje hiperwizor i przypisuje zasoby sprzętowe w środowisku programistycznym Automation Studio. Konfiguratory są zdefiniowane oddzielnie dla każdego systemu i zapewniają maksimum elastyczności w wykorzystaniu zasobów. Podczas gdy poprzednie równoległe rozwiązanie było tworzone pod konkretną wersję Windowsa, hiperwizor firmy B&R jest zupełnie niezależny od wykorzystywanego systemu operacyjnego.

Źródło: B&R