Strategia SaaS, która jest szczególnie korzystna dla małych i średnich przedsiębiorstw, pozwala na korzystanie z nowych, łączonych w pakiety rozwiązań produktowych. Klienci mogą samodzielnie decydować o tym, jaki poziom funkcjonalności jest im niezbędny. Opłaty są ponoszone w postaci miesięcznego abonamentu obejmującego także koszty licencyjne. Wykorzystanie infrastruktury komputerowej jest rozliczane na podstawie rzeczywistego czasu jej użycia. 

Duże firmy również mogą skorzystać dzięki udostępnieniu Simcenter na działającej w chmurze platformie Rescale, ponieważ mają dostęp do wielu elastycznych opcji licencyjnych pozwalających im na stawianie czoła konkretnym wyzwaniom biznesowym. Dzięki rozwiązaniu SaaS, istnieje możliwość krótkoterminowego wykorzystywania dodatkowych licencji na oprogramowanie w okresach zwiększonej intensywności pracy. Klienci Simcenter mogą także polegać na własnych licencjach, wykorzystując własne aktywa w sytuacjach, w których istnieje zapotrzebowanie na wysokowydajną moc obliczeniową.

Siemens konsekwentnie korzysta z chmury, udostępniając wszystkim firmom różnego rodzaju oprogramowanie oraz wysokiej jakości zdolności symulacyjne. Oprócz Simcenter Amesim oraz Simcenter 3D, chmura pozwala także uzyskać dostęp do Nastran i Simcenter STAR-CCM+. Dzięki temu firmy każdej wielkości mogą tworzyć i symulować działanie cyfrowych kopii swoich produktów, dostosowując swoje działania do aktualnych potrzeb i wykorzystując w tym celu uznaną platformę HPC.

Źródło: Siemens