Szybciej wykryć wyciek – zdążyć z działaniem

Spillguard niezawodnie wykrywa niebezpieczne wycieki, a tym samym pozwala zyskać cenny czas na ich usunięcie, zanim zdołają wyrządzić większe szkody. Regularny sygnał optyczny (czerwona dioda LED) oznacza bezpieczną pracę przez cały okres użytkowania. O konieczności wymiany czujnika SpillGuard® pod koniec okresu życia (do 5 lat) informuje zawczasu sygnał akustyczny.

System wykrywania wycieków został opracowany na wiele lat użytkowania i może być również stosowany w obszarach niebezpiecznych (strefa Atex 1). Alarm dźwiękowy i wizualny utrzymuje się przez gwarantowany okres 24 godzin. SpillGuard® jest przewidziany do użytku ze wszystkimi typowymi cieczami niebezpiecznymi, które zostały odnotowane na liście odporności. W przypadku mediów niewymienionych w wykazie na życzenie można przeprowadzić badanie laboratoryjne w celu ustalenia przydatności czujnika SpillGuard.

Opracowany dla praktyków

SpillGuard jest optymalnym uzupełnieniem koncepcji bezpieczeństwa związanej ze składowaniem materiałów niebezpiecznych. Przy projektowaniu SpillGuard inżynierowie Denios mieli przede wszystkim na względzie wymagania użytkowników. Chodziło o sprzęt uniwersalny – zarówno pod względem miejsca zastosowania, jak i wykrywanych cieczy – a także o nieskomplikowaną instalację.

Źródło: Denios