Dziel i łącz przepływy produktów
Całkowicie elektromagnetyczne elementy przekierowujące systemu ACOPOStrak pozwalają na dzielenie i łączenie przepływu produktów przy pełnej prędkości produkcyjnej. Jedną z wielu ich zalet jest możliwość umieszczenia dodatkowych linii serwisowych w układzie torów. Nowe wózki są montowane na linii serwisowej, a następnie kierowane do głównych linii produkcyjnych poprzez element przekierowujący. W ten sam sposób wózki, które nie są już potrzebne, mogą być przekierowane na linię serwisową. Wszystko to odbywa się przy pełnej prędkości produkcji.

- Możliwa staje się zmiana produktu bez zbędnych przestojów - wyjaśnia kierownik działu mechatroniki B&R Robert Kickinger podczas odsłonięcia nowego rozwiązania, które zapoczątkowało wystawę.

Wysoka dynamika i elastyczność
Elastyczność projektowania ACOPOStrak pozwala na przekształcenie go w różnego rodzaju otwarte i zamknięte układy poprzez dowolność ustawienia poszczególnych segmentów. System umożliwia przyspieszenie 5 g i osiąga maksymalne prędkości przekraczające 4 m/s. Te parametry wydajności, wraz z zaletami elementów przekierowujacych i dużą elastycznością projektowania, tworzą kompletny i nowy na rynku pakiet.

Źródło: B&R