Oksydowanie polega na wykonaniu warstwy ochronnej na częściach z żelaza lub stali. Powierzchnia obrabianych podzespołów jest przy tym przetwarzana za pomocą wielostopniowego procesu chemicznego w warstwę mieszaniny tlenków o grubości 1 do 2 μm, nadających jej charakterystyczny, czarny kolor. Oksydowane łożyska walcowe posiadają szczególne właściwości techniczne, zwłaszcza podczas pracy. Zwielokrotniony efekt ochronny występuje już w wypadku oksydowania pojedynczych elementów, najczęściej elementów tocznych. Najlepszy wynik osiąga się jednak przy oksydowaniu wszystkich powierzchni funkcyjnych łożyska walcowego, tzn. pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz elementów tocznych.

Podczas oksydowania NKE stosuje sprawdzone już w innych branżach procedury, aby w sposób ukierunkowany ulepszyć właściwości techniczne łożysk walcowych. Technologia ta sprawdziła się w praktyce przede wszystkim w odniesieniu do łożysk walcowych, np. w dużych przekładniach wzgl. głównych przekładniach w instalacjach elektrowni wiatrowych. W zależności od zastosowania oksyduje się jednak także inne typy łożysk walcowych. Oksydowanie jest oznaczane symbolem SQ94, przy czym najczęściej stosowane są wersje SQ94-B  i SQ94-D.

Źródło: NKE