W wirtualnym rozwiązaniu do automatyzacji firmy MICROSENS elastycznie rozbudowywane oprogramowanie zastępuje sztywne, konwencjonalne koncepcje automatyki z przeszłości. Po automatyce pomieszczeń firma MICROSENS włącza w infrastrukturę sieciową również warstwę automatyzacji, wykorzystując w tym celu rozwiązanie microRTS. System microRTS może przejąć wszelkie funkcje kontrolne sterownika PLC. W sieci IP można więc teraz obsługiwać bezpośrednio nie tylko oświetlenie, klimatyzację i zabezpieczenia, lecz także aplikacje z obszarów automatyki przemysłowej i budynkowej.

Oprogramowanie microRTS zapewnia planistom budynków maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo planowania. Dzięki integracji warstwy automatyzacji z siecią klasyczne obszary planowania budynków można podzielić i rozgraniczyć na nowo.

Platforma programowania microSys wraz z systemem uruchomieniowym PLC microRTS stanowi rozwiązanie unikatowe w skali światowego sektora automatyki. Komputerowe narzędzie inżynieryjne microSys to platforma oprogramowania do tworzenia aplikacji sterowniczych i regulacyjnych na potrzeby automatyki przemysłowej i budynkowej.

Włączenie warstwy automatyki w oprogramowanie wbudowane przełączników w formie systemu uruchomieniowego microRTS pozwala też bez problemu połączyć dodatkowe rozwiązania informatyczne z elastycznością swobodnie programowalnego systemu PLC. W ten sposób powstają przyszłościowe rozwiązania do zastosowań związanych z bezpieczeństwem, np. na potrzeby technologii oddymiania, oświetlenia awaryjnego czy wentylacji ciśnieniowej klatek schodowych.

Stworzenie koncepcji i realizacja instalacji automatycznych należą do najdroższych elementów nowoczesnych budynków. Kosztowne i czasochłonne kroki planistyczne bardzo trudno jest skalkulować w ramach inwestycji, a przy tym łatwo jest tu popełnić błąd. Nowe podejście do planowania firmy MICROSENS niweluje te dawne problemy i zapewnia planistom więcej swobody. Połączenie warstw automatyzacji i sieci pozwala ograniczyć okablowanie, a także liczbę szaf rozdzielczych i powiązane z nimi koszty instalacji.

Koncepcja MICROSENS jest konsekwentnie kontynuowana na poziomie sieci przemysłowej. Aby urządzeniami obiektowymi można było sterować bezpośrednio w sieci IP, w odpowiednich podzespołach instaluje się sterownik Smart I/O-Controller, który obsługuje zarówno sterowanie, jak i przesyłanie informacji w sieci danych. Dzięki technologii PoE+ sterownik otrzymuje z sieci nie tylko dane, lecz także energię elektryczną.

Źródło: MICROSENS