Trzpienie precyzyjnych śrub kulowych są zwykle dokładnie szlifowane, a faktura ich powierzchni przypomina pod mikroskopem pasma. Olej może łatwo spływać z tych mikro pasm, prowadząc do niedostatecznego smarowania. We wgłębieniach mogą odkładać się nawet najmniejsze ilości oleju, uniemożliwiając dostateczne smarowanie. Inżynierowie firmy NSK znaleźli rozwiązanie tego problemu. Opracowali oni nowy sposób obróbki powierzchni, w wyniku której uzyskujemy gładką fakturę z mikro wgłębieniami, która zapewnia znacznie większą trwałość. W porównaniu ze standardowymi śrubami kulowymi firmy NSK ich okres użytkowania wydłuża się trzykrotnie.

Nowa seria nadaje się do stosowania w obrabiarkach wykonujących precyzyjne operacje, takich jak centra obróbcze do produkcji form i matryc, maszyny do obróbki elektroerozyjnej i centra szlifierskie.

Źródło: NSK