Tak jak wszystkie komponenty mechaniczne, śruby kulowe są podatne na zużycie. Jednym ze stałych celów prac rozwojowych NSK jest ciągła redukcja tarcia, a tym samym wydłużenie okresu eksploatacji.

Przed rozpoczęciem prac rozwojowych firma NSK zauważyła, że typowe wzorce uszkodzeń na powierzchni śrub kulowych można powiązać z niedostatecznym smarowaniem prowadzącym do bezpośredniego kontaktu metal-metal pomiędzy wałem a nakrętką. Wały precyzyjnych śrub kulowych są dokładnie szlifowane, a faktura ich powierzchni przypomina pod mikroskopem pasma. Niestety olej smarujący może z łatwością wyciekać z tych mikro pasm, co szybko prowadzi do pogorszenia smarowania.

Na podstawie tych ustaleń NSK postanowiła opracować nową technologię obróbki powierzchni, która generuje płaską strukturę z mikro wgłębieniami. Dzięki temu nawet najmniejsze ilości oleju będą mogły gromadzić się w tych zagłębieniach, trwale i skutecznie zapobiegając niedostatecznemu smarowaniu. W ten sposób nakrętka stale porusza po filmie olejowym, redukując zużycie śruby kulowej, zwłaszcza podczas pracy z wolnymi i krótkimi suwami.

W porównaniu do standardowych śrub kulowych NSK okres eksploatacji nowych produktów zwiększył się trzykrotnie. Dodatkowo nowa struktura powierzchni ogranicza możliwość wystąpienia efektu oderwania (tzw. break-away effect związany z tarciem statycznym) i zjawiska «stick-slip» (drgań ciernych), nawet podczas wcześniej wspomnianych cykli pracy z powolnymi i krótkimi skokami.

Nowe serie są odpowiednie do zastosowań w obrabiarkach wykonujących bardzo precyzyjne operacje, takich jak centra frezujące do produkcji form i matryc, maszyny elektroerozyjne, centra szlifierskie i inne podobnie wymagające zastosowania.

Śruby kulowe NSK z nową strukturą powierzchni będą dostępne w zakresie skoków od 10 do 50 mm oraz klasie precyzji C5 i wyższych.

Źródło: NSK