System charakteryzuje: możliwość stosowania lamp miniogniskowych, mikroogniskowych oraz ze zmiennym ogniskiem (VarioFocus), możliwość zabudowy detektorów płaskich o różnych obszarach aktywnych i wielkości piksela, układ manipulacji oparty na serwonapędach i enkoderach absolutnych, oprogramowanie wywodzące się z aplikacji zrobotyzowanych oraz oprogramowanie do bazodanowego zarządzania obrazami, możliwość integracji oprogramowania do automatycznej oceny (ADR) oraz oprogramowania CT.

Te i wiele innych opcji pozwala na optymalizację wydajności systemu, uzyskanie najwyższej wykrywalności wad, łatwą i szybką ocenę wyników badania oraz odpowiednie zarządzanie wynikami badań.

Źródło: Casp System