MM Speakers Corner. Przemysł 4.0 w kontekście firm z sektora MŚP

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego w ramach MM Speakers Corner zaproszeni goście rozmawiali o koncepcji Przemysłu 4.0 z punktu widzenia polskich firm z sektora MŚP.

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę