MM Magazyn Przemysłowy 6/2013

Ostatnie artykuły


Newsletter
Bądź na bieżąco.

WIADOMOŚCI
Zarządzanie i rynek
6 Biznes, ludzie i gospodarka
Trendy, nowości, wydarzenia
12 Nowości ze świata techniki
ZARZĄDZANIE
Przemysł maszynowy
18 Zmniejszenie kosztów obróbki skrawaniem
Finanse
20 Unijne wsparcie przy wdrażaniu elektronicznych rozwiązań B2B
Cięcie i spawanie
24 Rozmowa z Włodzimierzem Walczakiem z firmy Linde Gaz Polska
RYNEK
Przemysł maszynowy – raport
26 Krajowy rynek obrabiarek do metalu
Leasing
32 Leasing maszyn i urządzeń dla przemysłu
Targi i imprezy branżowe
36 Rozmowa z Pawłem Niklińskim, wiceprezesem zarządu Targów w Krakowie
Obrabiarki i narzędzia
38 Rynek 3-osiowych centrów obróbczych
PRODUKCJA
Obróbka metali i blach
42 Odporne na zużycia narzędzia do obróbki plastycznej blach
46 Produkcja elementów przy większej oszczędności wykorzystania zasobów
Cięcie i spawanie
52 Wpływ atmosfery gazu osłonowego na wyniki spawania stali węglowych
58 Najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie cięcia plazmowego
62 Wycinarka laserowa z napędem liniowym
64 Bezpieczeństwo podczas prac spawalniczych
67 Monitorowanie procesów spawania łukowego
Logistyka, transport i magazynowanie
68 Odzyskujące energię inteligentne systemy magazynowe
72 Automatyczny system magazynowania oraz komisjonowania blach i elementów długich
AUTOMATYKA
Automatyzacja montażu i transportu
74 Automatyczna identyfikacja komponentów na produkcji
PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE
Testy, pomiary i badania
76 Kompozyty stalowo-ceramiczne o zwiększonej wytrzymałości
Przetwarzanie obrazu
82 Przetwarzanie obrazów w procesie lutowania modułów fotowoltaicznych
Oleje, smary i chłodziwawa dla przemysłu
86 Technologie oczyszczania olejów
88 Wodorozcieńczalne koncentraty do obróbki metali
IT w przemyśle
90 Importowanie modeli do złożeń w środowisku TopSolid 7
Techniki połączeń
92 Elementy złączne do materiałów lekkich
PO GODZINACH
Roboty przemysłowe
94 Zastosowanie kontrolera ruchu Kinect do sterowania robotem przemysłowym
Felieton
98 Robotnicy czy roboty – felieton prof. dr hab. Łukasza A. Turskiego