48. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

48. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

Konferencja
21-23.04.2019
Hotel STOK SPA, Wisła

Organizator: Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Katowice


kontakt


O wydarzeniu

W dniach 22-24 października br. odbędzie się 48. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, która od ponad 50-lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w tym zakresie badań.
Nadrzędnym celem wydarzenia jest kontynuacja tradycji regularnych spotkań specjalistów w zakresie badań nieniszczących, a także wymiana doświadczeń stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, jednostek naukowych, wyższych uczelni oraz przedstawicieli firm i producentów NDT.
Intencją organizatorów jest, aby 48. KKBN objęła szeroki zakres zagadnień związanych z rozwojem badań, nadzorem, kontrolą i diagnostyką techniczną w przemyśle, budownictwie, transporcie i energetyce, prowadzonych różnymi metodami przy wykorzystaniu najnowocześniejszego oprzyrządowania i oprogramowania.
Podczas obrad poruszona zostanie również tematyka związana ze szkoleniem personelu wykonawczego i nadzorującego oraz jego certyfikacją w zakresie metod badawczych, akredytacją laboratoriów badawczych, a także omówione zostaną najnowsze przepisy i normy.
Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie wystawa najnowszej aparatury, materiałów oprogramowania do badań, usług diagnostyki, certyfikacji personelu NDT, przygotowana przez przodujące w tej branży firmy z kraju i zagranicy oraz instytucje naukowe.
Udział w konferencji będzie również okazją do wzięcia uczestnictwa w warsztatach dotyczących nowoczesnych metod badań nieniszczących – organizowanych przez wiodących producentów tego rodzaju urządzeń.

Serdecznie zapraszamy!

Branże