Celem Targów ExpoBONDING jest stworzenie miejsca cyklicznego spotkania, prezentacji i dyskusji producentów oraz dystrybutorów materiałów i urządzeń z zakresu klejenia z ich potencjalnymi odbiorcami - przedstawicielami wybranych gałęzi przemysłu. Równolegle z Targami ExpoBONDING odbędzie się I Międzynarodowe Seminarium Klejenia  pt.: Klejenie w aplikacjach przemysłowych organizowane przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic oraz Instytut Fraunhofera w Bremen.