Partnerem Technologicznym konferencji jest firma SIEMENS, a Partnerem Strategicznym Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych Konfederacji Lewiatan. Patronat honorowy objęły następujące instytucje: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Polska Izba Motoryzacji, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Politechnika Wrocławska oraz Urząd Dozoru Technicznego.

 

Partnerami konferencji są: ABIS, Aiut, Festo, KUKA, Kubler, MJ Group, SICK, TheusLED.

 

Do udziału w konferencji zachęcamy w szczególności:

• Technologów, inżynierów produkcji i inżynierów procesu produkcyjnego

• Osoby odpowiedzialne za zakupy

• Osoby odpowiedzialne za planowanie inwestycji

• Kierowników utrzymania ruchu

• Kierowników działu konstrukcyjnego


Data i miejsce konferencji: 5-6.09.2017 w Krakowie, hotel Qubus.

Koszt: 690 PLN netto, 590 PLN netto lub 490 PLN netto – w zależności od wyboru zakwaterowania.

 

Więcej informacji oraz rejestracja: www.konferencja-automotive.pl