Polskie Forum Hartownicze stało się najważniejszym spotkaniem branży hartowniczej w Polsce i Europie Środkowej. Jest to jedyna niezależna branżowa konferencja w Polsce i jedna z niewielu możliwości wejścia na polski rynek dla firm zagranicznych.

Tematyka forum dotyczy zagadnień związanych zarówno z samymi procesami obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, łączenia metali drogą lutowania, kontrolą procesów, utrzymaniem ruchu, systemami zapewnienia jakości.