Aluminium & NonFerMet

Aluminium & NonFerMet

Targi
19-21.09.2016
Kielce

Organizator: Targi Kielceul. Zakładowa 125-672 Kielcetel. 41 365 12 22fax 41 345 62 61e-mail: biuro@targikielce.pl


kontakt


O wydarzeniu

XIII Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET

 Zakres branżowy

 1. górnictwo rud metali nieżelaznych
 2. metale kolorowe: aluminium, cynk, ołów, cyna, miedź i inne
 3. stopy metali nieżelaznych
 4. nanostrukturalne materiały metaliczne i kompozyty
 5. odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów metali nieżelaznych
 6. topienie stopów metali, piece i materiały wsadowe
 7. maszyny i urządzenia do topienia metali nieżelaznych;
 8. wyroby walcowane, wyciskane i ciągnione z miedzi, aluminium, cynku, ołowiu oraz ich stopów
 9. zastosowanie metali nieżelaznych i ich stopów
 10. metale szlachetne
 11. nowe techniki i technologie w przemyśle metali nieżelaznych
 12. technika pomiarowa i badania nieniszczące metali
 13. złom i odpady metali nieżelaznych
 14. urządzenia i materiały do oczyszczania i wykańczania powierzchni
 15. narzędzia
 16. bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia i sprzęt ochronny
 17. organizacje, instytucje, jednostki badawczo-rozwojowe i czasopisma branżowa
 18. inne
Branże