CONTROL - TECH

CONTROL - TECH

Targi
15-17.09.2014
Kielce

Organizator: Targi Kielceul. Zakładowa 125-672 Kielcetel. 41 365 12 22fax 41 345 62 61e-mail: biuro@targikielce.pl


kontakt


O wydarzeniu

XX Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH

Zakres branżowy targów:

1.Pomiary długości i kąta
2.Przyrządy pomiarowe
3.Maszyny pomiarowe
4.Urządzenia pomiarowe specjalnego zastosowania
5.Elementy do urządzeń pomiarowych i badawczych
6.Badanie materiału
7.Aparatura do prób nieniszczących
8.Aparatura analityczna
9.Przyrządy do pomiaru wytrzymałości
10.Aparatura do określania innych wielkości fizycznych
11.Inne urządzenia
12.Oprogramowanie do komputerowego wspomagania zapewnienia jakości
13.Analiza obrazu oraz systemy przetwarzania obrazu
14.Systemy optyczno-elektroniczne
15.Organizacje / wydawnictwa / usługi

Branże