EUROTOOL® – Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów

EUROTOOL® – Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów

Targi
17-19.10.2016
EXPO Kraków

Organizator: Targi w Krakowie sp. z o.o.31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9


kontakt


O wydarzeniu

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL® od dwóch dekad są jednym z najważniejszych miejsc spotkań specjalistów z branży obróbki mechanicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców wykorzystujących technologie obróbki metali w procesach produkcyjnych. To międzynarodowa platforma prezentacji najnowszych technologii, innowacyjnych maszyn i urządzeń, wymiany informacji, promocji premier i nowości. Każdego roku jesienią w Krakowie spotykają się decydenci, kadra zarządzająca oraz kadra techniczna zakładów przemysłowych z całego świata reprezentująca  przemysł budowy maszyn, motoryzacyjny, lotniczy, stoczniowy, kolejowy, zbrojeniowy, medyczny, zabezpieczeń, górniczy, rolniczy, obuwniczy, tekstylny, gastronomiczny, spożywczy.

Targom towarzyszą międzynarodowe konferencje, seminaria oraz Strefa Wiedzy – miejsce prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie obróbki materiałów.

Zakres tematyczny targów:

 • Obrabiarki wszystkich rodzajów i typów do obróbki różnych materiałów
 • Narzędzia do obróbki materiałów
 • Oprzyrządowanie technologiczne obrabiarek
 • Narzędzia i urządzenia pomiarowe oraz aparatura pomiarowo-kontrolna
 • Nowoczesne technologie prototypowania i obróbki materiałów
 • Wyposażenie zakładów przemysłowych
 • Oprogramowanie obrabiarek, urządzeń technologicznych i aparatury pomiarowo-kontrolnej, systemy CAD/CAM
 • Ciecze technologiczne oraz urządzenia do ich uzdatniania
 • Remonty i modernizacje obrabiarek
 • Doradztwo w zakresie certyfikacji wyrobów obrabiarkowych i narzędziowych, konsultacje techniczne oraz usługi badawcze i inżynieryjne
 • Usługi w zakresie obróbki, regeneracji narzędzi, modernizacji maszyn, pomiarów i inne
Branże