EUROTOOL® - Salon Automatyki i Robotyki

EUROTOOL® - Salon Automatyki i Robotyki

Targi
17-19.10.2016
EXPO Kraków

Organizator: Targi w Krakowie sp. z o.o.31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9


kontakt


O wydarzeniu

Rozwój przemysłu od zawsze był uzależniony od tempa postępu technologicznego. Naturalnym etapem rozwoju branży obróbki materiałów jest postępująca automatyzacja i robotyzacja stanowisk obróbczych. Modernizacja zakładów w pierwszej kolejności rozpoczyna się od zautomatyzowania najistotniejszych odcinków linii produkcyjnej, co prowadzi do zauważalnej poprawy jakości finalnego produktu oraz do skrócenia cyklów roboczych. Robotyzacja pojedynczych stanowisk pozwala na zwiększenie ich elastyczności, możliwość wykonywania różnych zadań w szczególności uciążliwych lub niebezpiecznych dla człowieka. Poszerzenie zakresu Targów EUROTOOL® o Salon Automatyki i Robotyki stanowi kolejny krok w stronę przedstawienia profesjonalistom odwiedzającym targi kompletnej oferty możliwości modernizacji zakładów produkcyjnych. To właśnie nowoczesność i możliwości parku maszynowego stanowią w głównej mierze o konkurencyjności i rentowności firm.

Automatyka:
- projektowanie systemów automatyzacji
- komputery przemysłowe
- sterowniki przemysłowe
- usługi programowania sterowników
- systemy komunikacji
- montaż i uruchamianie systemów automatyzacji

Robotyka:
- projektowanie i wykonywanie zrobotyzowanych stanowisk i linii technologicznych
- roboty przemysłowe i manipulatory
- urządzenia dla stanowisk zrobotyzowanych
- oprogramowanie dla robotyki
- oprzyrządowanie technologiczne
- komponenty
- chłodziwa i ciecze technologiczne
- systemy wizyjne

Napędy:
- napędy elektryczne
- napędy pneumatyczne
- napędy hydrauliczne
- układy sterowania napędów

Systemy kontrolne:
- systemy zarządzania operacjami OMS
- systemy zarządzania  produkcją MOM
- systemy realizacji produkcji MES
- systemy nadzoru przebiegu procesu SCADA
- systemy operatorskie HMI
- systemy diagnostyki CMMS

Branże