EUROTOOL® – Salon Kooperacji Przemysłowej

EUROTOOL® – Salon Kooperacji Przemysłowej

Targi
17-19.10.2016
EXPO Kraków

Organizator: Targi w Krakowie sp. z o.o.ul. Galicyjska 9 31-586 Kraków


kontakt


O wydarzeniu

Salon Kooperacji Przemysłowej to największe na polskim rynku spotkanie usługodawców poszukujących partnerów na świadczone przez siebie usługi za zakresu obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbki drewna, modernizacji maszyn i innych usług produkcyjnych. Wydarzeniu rokrocznie towarzyszą: Polsko-Niemieckie Forum Kooperacyjno-Inwestycyjne – efekt współpracy z Inkubatorem Technologicznym ze Stalowej Woli, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, Konsulatem Generalnym Niemiec oraz spotkania kooperacyjne.

Zakres tematyczny salonu:

Obróbka Metali
-  obróbka skrawaniem: toczenie, frezowanie, wiercenie i rozwiercanie, wytaczanie, przeciąganie, obróbka kół zębatych
-  obróbka ścierna
-  obróbka elektroerozyjna
-  cięcie strumieniem cieczy
-  obróbka powierzchniowa: cieplno-chemiczna, czyszczenie powierzchni, piaskowanie, śrutowanie, powlekanie metali, galwanizacja oraz malowanie natryskowe i proszkowe
-  przeróbka plastyczna i kształtowanie blach: cięcie, gięcie, tłoczenie i wytłaczanie, wykrawanie,  wycinanie gazowo-plazmowe, wycinanie laserowe
-  kształtowanie brył: kucie, walcowanie, ciągnienie, wyciskanie, wyoblanie
-  łączenie: spawanie, zgrzewanie, klejenie, przetłaczanie na zimno
-  usługi projektowo-produkcyjne: wykonawstwo konstrukcji stalowych, maszyn przemysłowych, urządzeń technologicznych
-  produkcja seryjna elementów na indywidualne zamówienie
-  regeneracja, ostrzenie, napawanie i powlekanie narzędzi

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
-   obróbka skrawaniem
-   obróbka termoplastyczna i termoutwardzalna tworzyw, usługi wtrysku
-   budowa narzędzi: formy, wykrojniki

Obróbka Drewna
-   frezowanie drewna CNC
-   formatowanie
-   modelowanie 3D
-   klejenie
-   szlifowanie
-   suszenie komorowe
-   impregnacja
-   lakierowanie

Usługi dla Przemysłu
-   opracowywanie, wykonanie i wdrażanie systemów sterowania i urządzeń automatyki
-   usługi kontrolno-pomiarowe
-   usługi badawcze, doradcze i szkoleniowe
-   remonty i modernizacje 

Branże