EUROTOOL® – Salon Technologii CAx

EUROTOOL® – Salon Technologii CAx

Targi
17-19.10.2016
EXPO Kraków

Organizator: Targi w Krakowie sp. z o.o.ul. Galicyjska 9 31-586 Kraków


kontakt


O wydarzeniu

Salon Technologii CAx jest prezentacją najnowszych technologii, które zaspakajają aktualne potrzeby specjalistów na każdym etapie produkcji. Umożliwia on zapoznanie się z urządzeniami i oprogramowaniem wspierającym proces projektowy i wdrożeniowy nowych produktów w każdym przedsiębiorstwie. Prezentacja technologii tworzenia szybkich i tanich prototypów, pomiarów 3D czy zastosowania wirtualizacji i symulacji stanowi kompleksowe uzupełnienie oferty maszyn i narzędzi o ogniwo łączące je z wizją kadry projektującej.

Zakres tematyczny salonu:

Wzornictwo przemysłowe

 • oprogramowanie dla projektantów

Oprogramowanie metrologiczne i pomiarowe

 • oprogramowanie wykorzystywane w ramionach pomiarowych
 • oprogramowanie maszyn i przyrządów pomiarowych
 • oprogramowanie skanerów laserowych
 • inżynieria odwrotna
 • przetwarzanie obrazu
 • usługi

Oprogramowanie wspomagające procesy

 • programy do symulacji procesów technologicznych, m.in. w odlewnictwie, obróbce plastycznej, obróbce skrawaniem
 • programy do wspomagania projektowania (CAD)
 • programy wspomagające procesy wytwórcze (CAM)
 • programy do komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich (CAE)
 • programy do metody elementów skończonych (MES)
 • programy do komputerowo zintegrowanego wytwarzania (CIM)
 • programy do obliczeń naukowo-technicznych (MATLAB, MATCAD)
 • oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

Technologie szybkiego prototypowania RP oraz RT

 • stereolitografia (SLA)
 • Poly-Jet Modeling (PJM)
 • Multi-Jet Modeling (MJM)
 • drukowanie przestrzenne (3DP)
 • metoda proszkowa
 • selektywne spiekanie wiązką lasera (SLS)
 • selektywne platerowanie laserowe (SLC)
 • selektywne stapianie wiązką lasera (SLM)
 • modelowanie ciekłym tworzywem termoplastycznym (FDM)
 • laminowanie warstw materiału (LOM)
 • bezpośrednie osadzanie metalu (DMD)
 • wytwarzanie brył swobodnie formowanych (SFF)
 • inne urządzenia i technologie Rapid Prototyping
 • usługi
 • materiały i serwis

Oprogramowanie do wspomagania zarządzania procesami

 • planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)
 • planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
 • zarządzania cyklem „życia" produktu (PLM)
 • Manufacturing Execution System (MES)
 • Manufacturing Operation Management (MOM)
 • Inne narzędzia do planowania produkcji

Urządzenia i programy do wirtualizacji

 • cyfrowe prototypowanie
 • urządzenia do projekcji 3D
 • rzeczywistość wirtualna (VR)
Branże