ExpoWELDING – Międzynarodowe Targi Spawalnicze

ExpoWELDING – Międzynarodowe Targi Spawalnicze

Targi
18-20.10.2022
Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu

Organizator: EXPO SILESIA Sp. z o.o.


kontakt


O wydarzeniu

 Międzynarodowe Targi Spawalnicze

ZAKRES TEMATYCZNY:
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania metodą MIG/MAG
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania metodą TIG
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania ręcznego elektrodą otuloną
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania łukiem krytym
 • Urządzenia i osprzęt do spawania i napawania plazmowego
 • Urządzenia do spawania wiązkami o wysokiej energii (laserowego, elektronowego)
 • Urządzenia do cięcia laserowego
 • Maszyny do cięcia plazmowego i gazowego sterowane numerycznie
 • Inne urządzenia i osprzęt do cięcia plazmowego
 • Inne urządzenia i osprzęt do cięcia oraz spawania gazowego
 • Urządzenia i osprzęt do zgrzewania
 • Urządzenia do zgrzewania łukowego kołków
 • Urządzenia i osprzęt do lutowania
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe i sterujące dla spawalnictwa
 • Urządzenia do spajania tworzyw sztucznych
 • Roboty spawalnicze, specjalizowane stanowiska
 • Urządzenia do mechanizacji i automatyzacji prac spawalniczych
 • Urządzenia do natryskiwania
 • Urządzenia i sprzęt BHP oraz ochrony środowiska
 • Urządzenia, sprzęt, materiały i programy komputerowe do badań nieniszczących i niszczących złączy spajanych
 • Urządzenia do obróbki cieplnej, mechanicznej, elektrochemicznej oraz do pomiaru i rejestracji temperatur
 • Urządzenia do stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spawanych
 • Urządzenia do przygotowania elementów do spawania
 • Materiały dodatkowe do spawania i lutowania
        -    Elektrody
      -    Druty
      -    Topniki do spawania łukiem krytym
      -    Pręty i proszki metalowe
      -    Materiały do lutowania
 
 • Gazy spawalnicze, w tym mieszanki osłonowe
 • Płyny i pasty trawiące, środki antyadhezyjne, markery, kredki, itp.
 • Podkładki spawalnicze
 • Blachy, w tym bimetalowe trudnościeralne, profile, rury, itp.
 • Inne materiały
 • Programy komputerowe wspomagające prace spawalnicze
 • Szkolenie spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego
 • Certyfikacja personelu, wyrobów spawalniczych i systemów jakości
 • Kwalifikowanie zakładów wykonujących konstrukcje spawane
 • Nadzór i kontrola
 • Usługi specjalistyczne (np. cięcie laserowe, plazmowe, regeneracja, serwis urządzeń, itp.)
 • Usługi szkoleniowe, bankowe, ubezpieczeniowe, audytorskie, certyfikacyjne
 • Instytucje branżowe
 • Wydawnictwa specjalistyczne