Forum Nowoczesnej Produkcji

Forum Nowoczesnej Produkcji

Konferencja
12-13.04.2016
Hotel Westin, Al. Jana Pawła II 21, Warszawa, 00-854, Polska

Organizator: MM Conferences S.A.ul. Długa 44/5000-241 Warszawa


kontakt


O wydarzeniu

Podczas Forum Nowoczesnej Produkcji branżowi eksperci skupią się na najbardziej kluczowych elementach, które decydują o sukcesie biznesowym przedsiębiorstw produkcyjnych: optymalizacji procesów produkcji i kosztów działalności, efektywnemu zarządzaniu strukturą, zasobami ludzkimi i surowcowymi, nastawieniu na jakość. Te obszary działalności w szczególności mogą być wspomagane poprzez najnowsze, dedykowane rozwiązania i narzędzia informatyczne.

Nad kwesiatmi merytorycznymi czuwa Rada Programowa Wydarzenia pod przewodnictwem: Joanny Makowieckiej – Gaca, Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal, Prof. zw. dr hab. Krzysztofa Obłója z Zakładu Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego UW, oraz Członka Zarządu Microsoft Polska – Dariusza Piotrowskiego. Ponadto Rada Programowa skupia w swoich szeregach przedstawicieli zarządów największych spółek, reprezentantów administracji centralnej, ekspertów produkcji i nowych technologii.

Grupa docelowa:

 • Górnictwo i sektor wydobywczy
 • Sektor naftowy
 • Energetyka
 • Budownictwo
 • Transport
 • Motoryzacja
 • Automatyka i Elektronika
 • IT
 • Farmacja
 • Chemia
 • Branża stolarska
 • Przemysł tekstylny
 • FMCG
 • Administracja rządowa


MM Magazyn Przemysłowy jest patronem wydarzenia.

Branże