I Ogólnopolskie Forum Inwestycji Przemysłowych

I Ogólnopolskie Forum Inwestycji Przemysłowych

Konferencja
14.04.2015
Warszawa

Organizator: Tereny Inwestycyjne Info


kontakt


O wydarzeniu

Cele I Ogólnopolskiego Forum Inwestycji Przemysłowych:

  • stworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów w gronie przedstawicieli środowiska przemysłowego i naukowego, władz samorządowych, Urzędów Marszałkowskich, właścicieli terenów pod inwestycje przemysłowe, szefów największych agencji doradczych oraz przedstawicieli instytucjonalnego otoczenia branży
  • nagrodzenie Laureatów Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku”

 

W programie Forum znajdą się prezentacje, panele dyskusyjne oraz ceremonia wręczenia nagród Laureatom Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku”. Podczas dyskusji panelowych rozmawiać będziemy m.in. o najważniejszych aspektach związanych z realizacją nowoczesnej inwestycji przemysłowej. Panel „Najlepszy czas na inwestycje w Polsce Wschodniej” poświęcony będzie zaletom i przewagom inwestycyjnym regionu. W trakcie dyskusji „Tereny inwestycyjne pod inwestycje przemysłowe” przeanalizujemy czynniki decydujące o lokalizacji obiektów przemysłowych. Współczesny przemysł opiera się na zielonych technologiach i innowacyjności. W trakcie panelu „Zielony przemysł nowym standardem” zastanowimy się wspólnie, kiedy warto dokonywać zielonych inwestycji. Natomiast podczas dyskusji „Inwestycje w innowacyjność” odpowiemy na pytanie dlaczego należy inwestować w badania i rozwój oraz jak je finansować.

Forum to także możliwość:

  • spotkania najważniejszych inwestorów przemysłowych z całej Polski
  • wymiany doświadczeń oraz natychmiastowego uzgodnienia dalszych kontaktów roboczych z potencjalnie zainteresowanymi Partnerami
  • poznania najnowszej oferty produktów i usług dla inwestorów przemysłowych oraz rynku terenów inwestycyjnych
  • zaprezentowania swojej firmy

 

Rejestracja online na Forum będzie aktywna od 16 marca.

Branże