Inżynieria Bezpieczeństwa Maszyn W Praktyce Przemysłowej

Inżynieria Bezpieczeństwa Maszyn W Praktyce Przemysłowej

Konferencja
22.09.2014
Warszawa

Organizator: Elokon Polska sp. z o.o., Omron Electronics sp. z o.o.


kontakt


O wydarzeniu

Politechnika Warszawska wspólnie z firmami OMRON Electronics sp. z o.o. oraz ELOKON Polska sp. z o.o. zapraszają na VII edycję seminarium:

„INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA MASZYN W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ”,

które odbędzie się 23 września 2014 r.w auli 321 na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Produkcji, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85.

Problematyka:
1. Podstawowe problemy kształtowania bezpieczeństwa maszyn,
2. Proces oceny ryzyka – case studies,
3. Projektowanie, budowa i eksploatacja „bezpiecznych maszyn”,
4. Rola Państwowej Inspekcji Pracy w Nadzorze Rynku,
5. LOTO – bezpieczeństwo służb utrzymania ruchu.

 

Program seminarium:

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.20 Otwarcie i przedstawienie celów seminarium
9.20 – 10.10 Europejska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn – projektowanie, budowa i eksploatacja. Problemy interpretacyjne dyrektyw: maszynowej NMD 2006/42/WE i narzędziowej NWED 2009/104/WE – dr inż. Stanisław Kowalewski, Elokon Polska
10.10 – 11.00 Proces oceny ryzyka. Przykłady praktyczne – studium przypadków – mgr inż. Mariusz Głowicki, Elokon Polska
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 11.45 Rola Państwowej Inspekcji Pracy w Nadzorze Rynku
11.45 – 12.45 Wymagania minimalne dotyczące konstrukcji i eksploatacji.Problemy praktyczne przy ocenie i dostosowywaniu „starych maszyn” do wymagań minimalnych – mgr inż. Adam Bialik, Elokon Polska
12.45 – 13.30 Przerwa lunchowa
13.30 – 14.15 Techniczne środki redukcji ryzyka – rodzaje urządzeń, zasady doboru i stosowania – mgr inż. Fumio Adam Okazaki, Omron Electronics
14.15 – 15.00 LOTO – bezpieczeństwo służb utrzymania ruchu – mgr inż. Andrzej Oleśkiewicz, Elokon Polska
15.00 – 15.15 Losowanie nagród. Zakończenie seminarium.

Branże