Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego 2014

Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego 2014

Konferencja
03-04.12.2014
Łódź

Organizator: Klub Paragraf 34


kontakt


O wydarzeniu

Tematyka
Bezpieczeństwo przemysłowe w zakresie maszyn i urządzeń będących w eksploatacji oraz do niej wprowadzanych.

Data, miejsce
4-5.12.2014, Łodź, Hotel Holiday Inn, www.hilodz.pl

Uczestnicy
Ok. 120 reprezentantów przedsiębiorstw i instytucji z branży BHP. Do udziału zaproszone zostaną osoby decyzyjne, pełniące poniższe stanowiska:
- pracownicy służb utrzymania ruchu
- projektanci maszyn
- pracownicy działów: jakości, BHP, inwestycji
- kadra naukowa wiodących polskich uczelni technicznych

Tematy
- Modernizacja maszyn – wymagania BHP
- Analiza i oceny ryzyka
- Problem obchodzenia urządzeń ochronnych przy maszynach
- Możliwości wykorzystania techniki RFID do ograniczania ryzyka użytkowania maszyn
- Roboty w otoczeniu człowieka – nowe wyzwania bezpieczeństwa

Wśród prelegentów
Urząd Dozoru Technicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Naczelny Organizacja Techniczna, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Patron strategiczny
SIEMENS

Partnerami konferencji są firmy KUKA, LAPP KABEL oraz STOLTRONIC.

Branże