Konferencja FOOD AUTOMATION

Konferencja FOOD AUTOMATION

Konferencja
22-23.03.2017
Łódź


kontakt


O wydarzeniu

Konferencja przyjmie formę paneli dyskusyjnych. W trakcie 30-minutowych prezentacji prelegenci przedstawią innowacyjne rozwiązania i stosowane praktyki oraz wyniki badań nad którymi pracują.

Zaplanowano następującą tematykę paneli dyskusyjnych:

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - w świetle ustawy o efektywności energetycznej, obowiązującej 
od 1 października 2016 r. (system białych certyfikatów, audyty efektywności energetycznej)


• AUDYTY AUTOMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA(robotyzacja i transport wewnętrzny, systemy wysokiego magazynowania, wyzwania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi)


BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - (kontrola żywności – zalecenia, tracing jako narzędzie ograniczające straty firmy)


• BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - (audyt bezpieczeństwa zakładów przemysłowych)

Branże