Konferencja NanoTox 2017

Konferencja NanoTox 2017

Konferencja
23.10.2017
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Organizator: Wrocławskie Centrum Badań EIT+


kontakt


O wydarzeniu

Konferencja NanoTOX poświęcona będzie w całości zagadnieniom bezpieczeństwa nanocząstek, które stanowią elementy nowych materiałów. Poruszone tematy powinny przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeby współpracy przedstawicieli przemysłu i nauki oraz stać się impulsem do rozpoczęcia partnerskiego dialogu merytorycznego dotyczącego zapewnienia najwyższych standardów badań materiałów wykorzystywanych do celów przemysłowych i zapewnienia bezpieczeństwa pracy z nimi.

Tematyka

  • Nanotechnologia i nanomateriały – definicje, odmienne właściwości, wytwarzanie nanoczątek o określonych właściwościach | dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz, dr Rafał Szukiewicz | EIT+
  • Polskie i europejskie normy prawne dotyczące wytwarzania i komercyjnego stosowania nanomateriałów, bezpieczeństwo pracy z nanomateriałami, dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz | EIT+
  • Zastosowania nanomateriałów w przemyśle – prezentacja firmy NanoPure/NanoWave | Rafał Banasiuk
  • Metody charakteryzacji nanomateriałów – charakteryzacja fizykochemiczna, charakteryzacja nanotoksykologiczna, dr Alicja Bachmatiuk, dr Tomasz Lipiński | EIT+
  • Certyfikat NanoSop – prezentacja TUV Sud Polska | Piotr Skupień

Udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji pod adresem mailowym komunikacja@eitplus.pl

Branże