Konferencja „Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego”

Konferencja „Przemysłowa rewolucja – skuteczne obniżanie kosztów eksploatacji zakładu produkcyjnego”

Konferencja
17.11.2014
Wrocław, Hotel Śląsk

Organizator: MultiTrain sp. z o.o.


kontakt


O wydarzeniu

Będzie to wyjątkowe spotkanie branży przemysłowej, podczas którego będą mieli Państwo okazję do pozyskania informacji m.in. na temat:

 • rozwiązań technicznych i finansowych w zakresie redukcji kosztów,
 • poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy,
 • sposobów wzmocnienia strategii środowiskowej firmy,
 • zachodzących zmian legislacyjnych.

 

Szczegóły wydarzenia

 

W programie konferencji prezentacje:

 • Wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie w aspekcie regulacji prawnych, systemów zarządzania oraz mechanizmów wsparcia inwestycji energooszczędnych
  Katarzyna Zaparty - Makówka, Zastępca Dyrektora, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej
 • Optymalizacja zużycia mediów w zakładach przemysłowych – best practice
  Mirosław Gadomski, Dyrektor Operacyjno-Techniczny, SPIE Polska Sp. z o.o.
 • GreenEvolution w praktyce – jak rozpocząć proces zmian we własnym zakładzie Radosław Buczkowski, Senior Key Account Manager Industry, Philips Lighting Poland S.A. Wojciech Kuc, Kierownik Zespołu Projektowego, Philips Lighting Poland S. A.
 • Przykłady oszczędności energii cieplnej w zakładach przemysłowych
  Agnieszka Lisikiewicz, Marketing Manager, ROCKWOOL Technical Insulation

A także panel dyskusyjny:

Czy optymalizacja zużycia energii jest skutecznym procesem wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa?”


Podczas spotkania uczestnicy będą mieli również możliwość networkingu - wzajemnej wymiany doświadczeń we wprowadzeniu optymalizacji znacząco wpływających na wyniki firmy.

 

Szczegółowy program konferencji

 

Do bezpłatnego udziału organizator zaprasza kadrę średniego i wyższego szczebla działów:

 • technicznych,
 • utrzymania ruchu,
 • produkcji,
 • zaopatrzenia.

 
W ramach uczestnictwa organizator zapewnia:

 • możliwość udziału we wszystkich prelekcjach oraz dyskusji,
 • możliwość wymiany doświadczeń z praktykami,
 • materiały konferencyjne,
 • przerwy kawowe oraz lunch,
 • certyfikat poświadczający uczestnictwo w konferencji,
 • dostęp do prezentacji po zakończeniu konferencji.
Branże